Oktober 2009

Publicerad 2009-10-01 | Uppdaterad 2010-01-22

Nyhetsbrevet skrivet av Hans Olsson

Föreläsning

Bild på Hans Olsson

 

Lärobok om hiv och aids i Sverige och världen

En omfångsrik bok om hiv har landat: ”Som en osynlig sten i mitt hjärta”. I boken får man möta olika människor med hiv från hela världen. Förre...

 

Unesco vill ha tidig sexualupplysning

Unesco har givit ut internationella riktlinjer för sexualundervisning till barn och unga. RFSU har deltagit som expertinstans tillsammans med ett...

 

Barnbok om olika familjer

Anna-Clara Tidholm har skrivit barnboken ”Min familj” som handlar om att familjer kan se ut på många olika sätt. .Anna-Clara Tidholm brukar vara en...

 

Skolverkets har granskat läromedel

Skolverket har kommit med en rapport som granskar ett urval metod- och handböcker som används i sex- och samlevnadsundervisningen. Biologiböcker har...

 

Unga, sex och internet

Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se närmare på unga, internet och sexuell exploatering. ”Se mig – unga om sex och internet”...

 

Rapport från Rädda Barnen om normer om sexualitet och kön bland unga

Varför måste man inte komma ut som hetero? är ett citat från en av deltagarna i Rädda Barnens Ellen-grupper, som är tjejgrupper som träffas en gång...

 

Unga män och heder

Dilek Baladiz har skrivit boken ”I hederns skugga. De unga männens perspektiv.”. Som titeln anger är det alltså unga män som ger sin syn på frågor...

 

Sexualundervisningen i Europa

I samband med att EU:s alla utbildningsministrar var i Sverige i slutet av september hade RFSU en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet om behovet av...

 

Till sist …

... undrar vi – på ett positivt sätt! – vad det är med engelska stjärnskådespelare och sagor som blir film? Harry Potter-skådespelaren Daniel...

Nyhetsbrev
 

Prenumerera

Nyhetsbrevet kommer ut ungefär en gång i månaden och innehåller: Notiser som rör sex- och samlevnadsundervisning Tips på nytt och bra...

Hitta rätt