Undervisning om kondomer behöver förändras

Publicerad 2011-04-08 | Uppdaterad 2011-04-08

Kommentera | 0 kommentarer

I den senaste och största undersökningen någonsin av 15-29-åringars kunskaper, attityder och beteenden gällande sexualitet, UngKAB09, framgår att kondomanvändningen är låg bland Sveriges unga. Det är ingen ny kunskap. Det har vi vetat länge. Här på sexualundervisningssidan har jag skrivit många gånger om att undervisningen om kondomer behöver förändras. Den behöver bli mer inriktad på samtal om situationer och förbereda unga på vad som sker i det sexuella mötet med andra personer – med eller utan kärlek. Ja, det tycks snarare som om kärlek är ett hinder för att använda kondom. När ljuv musik uppstår försvagas riskbedömningen. Hur kan vi komma åt den inställningen, så att kondomen blir en självklar del, och inte ett hinder, i det sexuella mötet?

”... det tycks snarare som om kärlek är ett hinder för att använda kondom. När ljuv musik uppstår försvagas riskbedömningen.”

I UngKAB09 uppger de flesta att de fått kunskaper om sexuell hälsa i skolan, men runt hälften tycker inte att de fick tillräckligt mycket. I en debattartikel i DN (5/4 2011) sneglar man mot hur Finland gör – det gör man för övrigt generellt med skolan. Finska elever är inte bara bättre i matematik än svenska elever, de är bättre på att använda kondom också. I Finland har man ett särskilt ämne som heter Hälsokunskap. Diskussionen om sex och samlevnad ska vara ämnesintegrerat eller ett eget ämne är vare sig ny eller enkel.

Fördelarna med ett eget hälsoämne är uppenbara. Man får en tydlig, avgränsad kursplan. Det är lätt att identifiera de lärare som ska undervisa och att ge dem adekvat utbildning för uppgiften. Ämnet får en tydlig struktur som är lättare att följa upp och det är enklare att kontrollera om skolorna fullgör sitt uppdrag.

Nackdelarna är också uppenbara. Som ett eget, separat ämne finns det en risk att undervisningen främsta uppgift blir att förebygga könssjukdomar och oönskade graviditeter. Diskussionen om ett ämne som hälsokunskap utgår framför allt från höga klamydiatal och antal oönskade graviditeter. Men sex- och samlevnadsundervisningen har ett vidare syfte än att få ned antalet smittade eller oönskade graviditeter. Den ska också ta upp diskrimineringsfrågor och rättigheter. Den handlar om jämställdhet och genus, som är starkt betonat i de nya kurs- och ämnesplanerna Lgr 11 och Gy11. Det finns en fara att sexualiteten utesluts från de andra ämnena – det ska ju ändå tas upp i hälsokunskapen eller sex- och relationsämnet, och hänvisas dit. Det kan bli fragmentariskt på ett annat sätt, att det inte hänger ihop med andra samhällsfrågor. Det kan också försvåra arbetet med den generella arbetsmiljön i skolan i relation till hbt-frågor och jämställdhet, om trakasserier, om våld i hederns namn. Det finns en risk att ”experterna” får hela ansvaret och att övriga lärarkåren ställer sig vid sidan om.

”Nu har vi äntligen en chans att få till en ämnesövergripande undervisning värd namnet.”

Ända sedan obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning infördes i Sverige har den varit integrerad i andra ämnen. Det har varit med blandat resultat, verkligen. Kvaliteten varierar mellan och inom skolorna. Danmark och Norge har samma problem som vi. RFSU har länge kämpat för att sex- och samlevnadsundervisningen ska få en bättre struktur och ett tydligare innehåll liksom att lärarna ska få bättre kunskaper. Alla ska ha grundkunskaper, några ska vara mer specialiserade. Inte minst är det viktigt att följa upp hur undervisningen bedrivs.

Vi har inte nått ända fram – men förutsättningarna har faktiskt ökat ordentligt. Nu har vi äntligen en chans att få till en ämnesövergripande undervisning värd namnet. Kurs- och ämnesplanerna innehåller många formuleringar i olika ämnen som belyser sex- och samlevnadsfrågorna. Medvetenheten ökar på lärarutbildningarna – och i viss grad på Skolverket. I betänkandet ”Flickor, pojkar, individer” om jämställdhet i skolan finns flera förslag som kan föra utvecklingen framåt. På mellanstadielärarutbildningen kommer sex- och samlevnadskunskaper att bli obligatoriskt. De senaste årens diskussion om sex- och samlevnadsundervisningen och dess didaktik, likabehandlingsfrågor och flickors och pojkars villkor har vitaliserat undervisningen. Vetskapen om den bristande likvärdigheten i undervisningen är större och viljan att göra någonting åt det har ökat. Exempelvis har Lunds kommun ett projekt om att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och resultatet ser preliminärt bra ut. Senare i år kommer RFSU och Lunds kommun att tillsammans ge ut en skrift som beskriver detta arbete.

Vad vi ser som en bra sex- och samlevnadsundervisning och om den ger resultat beror förstås på vad vi anser är dess huvudsyfte. Ska undervisningen i första hand förebygga könssjukdomar eller ska den ge människor kunskaper, attityder och beteenden som bidrar till deras hälsa och välbefinnande, att i enlighet med läroplanens intentioner fostra eleverna till självständiga, demokratiska individer? På vilket sätt ska undervisningen vara normativ (för normativ är den alltid)? Det är förstås dumt att ställa det mot varandra, för det ena utesluter ju inte det andra – men det är ändå där skiljelinjen ofta går.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualundervisning

Del av omslaget till materialet Prata sex och relationer

Prata sex och relationer

Nu finns ett nytt material för att göra det lättare för personal som träffar barn och unga att skapa avslappnade och tillåtande samtal om sex och relationer.

Läs mer
 
Två killar diskuterar vad de kan göra för att ett övergrepp inte ska ske

Prata med killar om gränser

#MeToo: Nu är det är hög tid för killar och män att ta ansvar. RFSU har tagit fram en serie korta filmer som kan användas av dig som pratar med unga killar om sex, kommunikation och gränser. Vår senaste film handlar om hur du kan agera om du misstänker att en kränkande handling är på väg att ske.

Läs mer
 

RFSU hjälper dig med sexualundervisningen!

 • Sex på kartan

  Sex på kartan är en tecknad upplysningsfilm som bygger på ungdomars egna frågor. Till filmen hör en handledning som du kan använda som utgångspunkt i undervisningen.

  Lärarhandledning och lektionsunderlaget i materialet Sexualundervisning på lättare svenska

  Sexualundervisning på lättare svenska

  Undervisar du unga eller vuxna som håller på att lära sig svenska? Det här materialet är det första som tar upp allt från anatomi och könssjukdomar till normer, relationer och sexuella rättigheter med hjälp av övningar med mycket bilder.

 • Thérèse Juvall på Lafa och Hans Olsson på RFSU är två av dem som har tagit fram materialet.

  Skolor ska bli bättre på sex!

  Nytt material ger rektorer tips på hur sex- och samlevnadsundervisningen kan organiseras bättre, bli roligare och integreras i alla ämnen.

  bild på kondomer

  Att arbeta med kondom

  Kondomer kan vara laddade. Så laddade att Sverige en gång till och med hade en lag som förbjöd information om kondomer (men inte att använda dem)....

 • Porr, ämnesbild

  Att arbeta med pornografi

  Vad tycker ungdomar om pornografi? Vad ser de? Påverkas de? Och hur kan man tala om pornografi? Pornografi är ett ämne som berör och ibland upprör...

  illustration av en informatör och elever

  Våra informatörer

  Vill du att RFSU ska komma till din skola och tala om sex och samlevnad? RFSU:s lokalföreningar erbjuder specialutbildade informatörer som utifrån...

Bild på RFSU-material

RFSU-material

Vi tar fram material själva och ibland samarbetar vi med andra. Här finns ett urval av vårt material som kan vara användbart att använda i...

Läs mer
 

Kurser och utbildningar

RFSU:s utbildnings- och kursverksamhet omfattar allt från universitetskurser, som ger högskolepoäng, till metodkurser och medlemsutbildningar....

Kurser och utbildningar
 
banner bli medlem
 

Hans Olsson kommenterar

Hans Olsson

Hans Olsson arbetar med skolans sexualundervisning, pedagogiskt material och upplysningsmaterial ur ett påverkansperspektiv.

 

Fler kommentarer

 

Hitta rätt