Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

Publicerad 2011-04-27 | Uppdaterad 2011-04-27

Kommentera | 0 kommentarer

Skolverket har släppt två rapporter, en där elever intervjuats om diskriminering och trakasserier och en om hur barn- och elevskyddslagen fungerar i praktiken. I den ena rapporten "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?" har 529 barn, elever och studerande intervjuats om diskriminering, trakasserier och kränkningar. I den andra rapporten "Barn- och elevskyddslagen i praktiken" har drygt 3800 förskolor och skolor svarat på enkätfrågor.

Korridorer, skolgårdar, matsalar och omklädningsrum är platser där elever är särskilt utsatta. Förekomsten av kränkningar och trakasserier påverkas i hög grad av hur skolmiljön och undervisningen är utformad. Skolverkets undersökning visar också att få barn och elever varit delaktiga i att ta fram de likabehandlingsplaner som varje förskola och skola måste ha enligt lag.

De flesta förskolor och skolor arbetar förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling. Nio av tio svarar att de har en likabehandlingsplan. Samtidigt fanns det, enligt Skolverket, brister i likabehandlingsplanerna i 80 procent av rektorsområdena i grundskolan som inspekterades under 2007 och första halvåret 2008. Ofta bygger inte planerna på de olika diskrimineringsgrunderna. Barnen och eleverna känner inte till lagstiftningen och har ofta inte medverkat i att ta fram planerna, vilket de har rätt till. Intervjuerna visar att okunskapen inte beror på ointresse. Barnen och eleverna har ett stort engagemang i värdegrundsfrågor och många förslag till förebyggande åtgärder.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt