”Sex överallt, typ?!” Om unga och pornografi

Publicerad 2006-01-04 | Uppdaterad 2010-01-14

Boken är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med 73 ungdomar i åldern 14 till 20 år. Den är en del av ett nordiskt forskningsprojekt vid Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning (NIKK) i Oslo.

Kommentera | 0 kommentarer

Boken beskriver ungdomarnas erfarenheter och kunskaper om pornografi och hur de uppfattar att pornografin påverkar dem och deras sätt att se på kön och sexualitet.

– Hittills har debatten om pornografi mest handlat om vuxnas oro och upphördhet. Vi har funnit att ungdomarna har förmågan att på ett ganska klokt sätt navigera genom det pornografiska landskapet, säger Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Hälsa och samhälle på Malmö högskola.

Han har skrivit boken tillsammans med Lotta Löfgren-Mårtenson, fil dr i socialt arbete och auktoriserad specialist i klinisk sexologi. Boken visar att samtliga ungdomar kommit i kontakt med pornografi, frivilligt eller ofrivilligt. Den huvudsakliga källan är internet. Enligt ungdomarna har det skett en förändring i attityderna till pornografisk konsumtion. Från att ha varit skam- eller skuldbelagt betraktas det nu som ”tillåtet och ganska normalt”. Boken visar att de flesta har ett kritiskt förhållningssätt och kan se skillnaden mellan pornografins fiktion och den verkliga världen. Innehållet uppfattas ofta som överdrivet, förvridet eller direkt falskt och alstrar ibland ett rent motstånd hos ungdomarna.

– Ungdomarna uttryckte själva ett stort behov av att prata om ämnesområdet och önskar att sex- och samlevnadsundervisningen tar upp både känslor och pornografi i större utsträckning, säger Lotta Löfgren-Mårtenson.

Författare: Lotta Löfgren-Mårtenson och Sven-Axel Månsson
Förlag: Gothia förlag 2006.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt