Se mig. Om unga sex och internet

Publicerad 2011-04-28 | Uppdaterad 2011-04-28

Kommentera | 0 kommentarer

Regeringen gav i september 2008 Ungdomsstyrelsen i uppdrag att göra en studie bland unga i åldern 13–25 år. Studien ska belysa erfarenheter av och attityder till exponering av sexuell natur och sexuellt utnyttjande via interaktiva medier som internet samt om erfarenheter av och attityder till sexuella tjänster mot ersättning. I uppdraget ingick även att analysera om den digitala tekniken och dess möjligheter kan ha påverkat attityderna till sexuell exponering och att sälja sexuella tjänster bland unga. Särskilt fokus skulle läggas på situationen för unga homo- och bisexuella samt unga transpersoner. Ambitionen är att öka kunskapen om erfarenheter av sexuellt utnyttjande via digitala interaktiva medier samt om dessa medier har bidragit till en förändrad attityd bland unga. Det finns en oro för att internet och andra interaktiva medier kan användas för att ofrivilligt exponera unga på ett sexuellt kränkande sätt, att internet, webbkameror och mobiltelefoni kan ha inneburit nya inkörsportar till prostitution för unga.

Publicerad av: Ungdomsstyrelsen, 2009

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt