UngKab09

Publicerad 2011-09-06 | Uppdaterad 2011-09-06

Kommentera | 0 kommentarer

UngKab09 är en sexualvaneundersökning gjord av Göteborgs universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Man har frågat 15 000 personer mellan 15 och 29 år om sexualitet och bland annat skydd. Undersökningen är gjord som ett led i att förebygga sexuell ohälsa. Det mesta bekräftar vad tidigare studier visat. Sexdebutåldern är ungefär densamma. Fler, särskilt tjejer, ser sig som annat än heterosexuella. Acceptansen för sexuella relationer mellan två personer av samma kön är hög. Kondomanvändningen är fortfarande låg. Några frågor gäller sex- och samlevnadsundervisningen, främst kring könssjukdomar och skydd. Många är nöjda med den undervisning de fått men man anser också att man inte fått tillräckligt med kunskaper. Hälften instämmer i frågan om kunskaperna man fått har varit användbara – men hade behövt mer, och runt tjugo procent svarade nej.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt