Ungdomar och sexualitet – en forskningsöversikt år 2005

Publicerad 2006-12-14 | Uppdaterad 2010-01-05

Statens folkhälsoinstitut har nu kommit med rapporten ”Ungdomar och sexualitet. En forskningsöversikt år 2005”. Det är en utmärkt översikt, som ger goda kunskaper och en bra grund för alla som arbetar med sex- och samlevnadsundervisning och -upplysning.

Kommentera | 0 kommentarer

Man kan se vissa förändringar i ungdomars handlingar och attityder. Här kommer en rask sammanfattning och axplock ur rapporten. Exempelvis har man fler olika sexualpartner och en mer tillåtande inställning till tillfälliga sexuella möten än tidigare. Man kopplar inte heller ihop kärlek och sex lika självklart, vilket gör att det är logiskt att man tycker att det är okej att ha sex i tillfälliga möten.

Inställningen till att vara homosexuell har glädjande nog blivit mer positiv. Fler har också konkreta erfarenheter av att ha haft sex tillsammans med någon av sitt eget kön. Det kan förklaras av ökad öppenhet, både till homosexualitet och homosexuella, som gör att homosexuella ”kommer ut” tidigare och kanske möter en sexuella partner/kärlekspartner, och till samkönad sex oavsett hur man identifierar sig. Preventivmedelsanvändningen är god – dvs när det gäller att skydda sig mot oönskad graviditet. Kondomanvändningen är det sämre med. De yngsta tonåringarna är bäst på att använda kondom, medan det blir sämre högre upp i åldrarna. Vi kan också se en ökning av könssjukdomar under senare år.

Roligt att notera är att de flesta ungdomar är nöjda med sina sexuella erfarenheter, och det är heller inte någon skillnad mellan pojkar och flickor i det avseendet. Däremot har fler killar än tjejer uppfattat det första samlaget som positivt.

Åldern för samlagsdebut tycks vara ungefär densamma som tidigare. Dock kan det skilja sig mellan olika grupper av ungdomar; klass och utländsk/svensk bakgrund har här betydelse. Ungdomar på praktiskt inriktade gymnasieprogram debuterar eller har debuterar generellt något tidigare än de på teoretiskt inriktade program. Flickor med utländsk bakgrund debuterar senare än flickor med svensk bakgrund, medan pojkar med utländsk bakgrund tenderar att samlagsdebutera något tidigare eller ungefär samtidigt som pojkar med svensk bakgrund.

Författare: Margareta Forsberg
Folkhälsoinstitutet 2006
SBN/ISSN: 91-7257-446-1

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt