Elevers uppfattningar av sexualundervisningen i skolan

Publicerad 2011-04-27 | Uppdaterad 2011-04-27

Kommentera | 0 kommentarer

En enkätundersökning i årskurs 9 på en skola i Södermanland visar att de flesta eleverna var nöjda med sex- och samlevnadsundervisning och hur lärarna undervisade. Det kan man läsa i Maria Nylunds C-uppsats i pedagogik vid Högskolan i Gävle: ”Elevernas uppfattningar av sexualundervisningen i skolan” från 2008. Undersökningen är gjord på bara en skola och resultatet går inte, som Nylund påpekar, att generalisera men det finns flera intressanta trådar att nysta i. Ser man till kön hade flickor och pojkar uppfattat den rätt likartat, men pojkarna var mer nöjda än flickorna, vilket skulle kunna förklaras av det som andra studier visat, att skolan enligt pojkars egen utsago är en av deras viktigaste informationskällor. Eleverna hade uppfattat att undervisningen mest handlade om könssjukdomar, risker och preventivmedel och minst om identitet. Trots att de var nöjda (med den undervisning de fick) hade det prioriterat annorlunda om de hade fått önska. Då skulle relationer, kärlek, religion & kultur och sexuella läggning komma före och även där var könen rätt så överens. Så gott som alla elever uppfattade att de fått sex- och samlevnadsundervisning enbart i biologiämnet.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt