En värld är varje människa

Publicerad 2011-02-14 | Uppdaterad 2011-02-14

Kommentera | 0 kommentarer

Gymnasieläraren Stefan Gadd Karlsson har i sin 15-poängsuppsats i pedagogik och didaktik, ”En värld är varje människa. En analys av framställningen av sexualitet och könsidentitet i läromedel för samhällskunskapens a-kurs på gymnasiet”, analyserat hur läroböcker beskriver sexualitet och könsidentitet. Läroböcker från sex olika förlag analyseras. Stefan Gadd Karlsson jämför sin analys med Skolverkets genomgång av läromedel 2006 (”I enlighet med skolans värdegrund”, Skolverket 2066:85). Han menar att det har skett en viss positiv förändring men att styrdokumentens intentioner inte har slagit igenom helt.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt