Slaget om femininiteten: Skolledarskap som könsskapande praktik

Publicerad 2011-04-28 | Uppdaterad 2011-04-28

Kommentera | 0 kommentarer

Femininiteten är alltid underordnad maskuliniteten i rektorers ledarskap. Det är en av slutsatserna i Monica Söderberg Forslunds avhandling ”Slaget om femininiteten. Skolledarskap som könsskapande praktik”. Det skriver Skolporten.com.

Söderberg Forslund gör en analys där könsdiskurserna står i fokus. Hon ville ta reda på vilka könsdiskurser rektorer tar hjälp av i olika situationer och hur dessa formar valet av vilken sorts rektor de vill vara.

De viktigaste resultaten hon har kommit fram till är att utvecklingen är motstridig. Förhållandet mellan kvinnliga och manliga skolledare har utvecklats, de kvinnliga positionerna har stärkts. Det som har förknippats med kvinnligt ledarskap har ökat i värde. Ändå är det fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och män. Femininiteten är alltid underordnad maskuliniteten i ledarskapspraktiker. När rektorer hamnar i skarpa lägen är det maskuliniteten som gäller. Och det är väldigt centralt, särskilt när det gäller beslutsfattande.

Monica Söderberg Forslund tycker att särskilt rektorer ska läsa hennes avhandling. Hon anser att de har varit bortglömda när det gäller betydelsen för jämställdheten i skolan.

– Jag önskar mig att de ska reflektera över vilka könsföreställningar de har i huvudet så att de inte bara åker med på det könsstereotypa tåget.

Författare: Monica Söderberg Forslund
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2009.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Hitta rätt