Sex och samlevnadsdagen 2013

Publicerad 2013-11-18 | Uppdaterad 2013-11-19

Årets sex- och samlevnadsdag infaller den 19 november. Vi firar den tillsammans med RFSL Ungdom, UMO, Svea och Sveriges elevkårer.

Kommentera | 0 kommentarer
Elever i ett klassrum

Varför har Sex- och samlevnadsdagen startats?

Idag får elever i olika skolor och olika delar av landet sex- och samlevnadsundervisning i varierande grad och av varierande kvalitet. Vissa får återkommande undervisning, i flera ämnen och med chans att påverka innehållet. Andra får knappt någon undervisning alls. Det är ett problem eftersom alla elever har rätt till kunskap om sin kropp, om relationer och om sex.

Enligt skollagens paragraf 8 och 9 ska alla ha lika tillgång till utbildning och den ska vara likvärdig i alla kommuner och delar av skolan. Likvärdighet är ett begrepp som används i skolsammanhang och betyder att alla elever har rätt att få ungefär samma kunskaper oavsett var i landet man bor eller vilken skola eller klass man går i. Det betyder inte att undervisningen ska vara likadan överallt, men att den alltid ska vara av bra kvalitet!

Vad är syftet med Sex- och samlevnadsdagen?

För det första att belysa att alla elever har rätt till en bra och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning, kunskap om sina rättigheter och sin kropp. För det andra att uppmärksamma rektorer på det ansvar som de har för att se till att deras elever får undervisning i sex- och samlevnad. Men framförallt att hjälpa rektorer på traven genom att synliggöra och tillgängliggöra alla de resurser och det material som finns som skolorna kan använda sig av i sin undervisning. Med hjälp av all den kunskap som vi samlat kan skolorna utveckla sin sex- och samlevnadsundervisning hur långt som helst. 

Vad är en bra sex- och samlevnadsundervisning?

Bland annat är det att undervisningen har en tydlig struktur som gör att alla elever får ta del av en bra undervisning. Den ges återkommande över årskurserna och under hela skoltiden. Lärarna har utbildning och fortbildas i att undervisa i sex och samlevnad och eleverna har möjlighet att påverka undervisningen. Undervisningen behöver vara konkret och utgå från elevernas frågor och behov. Den ska också ha ett rättighetsperspektiv, ge utrymme för reflektion (utöver att ge kunskap, förstås), ta upp och problematisera normer kring kön, sexualitet, sexuell läggning och relationer. Alla elever ska kunna känna sig inkluderade i undervisningen.

Läs mer:

* Sex i skolan. Organisation, ansvar och innehåll i sex- och samlevnadsundervisningen, som har getts ut av RFSU, Lunds kommun, Region Skåne, Kommmunförbundet Skåne, Adlongruppen (Östergötlands läns landsting), Malmö stad och Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa (Stockholms läns landsting) 2013. Finns att ladda ner här. 
* Sex och samlevnad i skolan av Love Nordenmark, Norstedts 2011.
* Under huden. Sexualundervisning och normkritisk pedagogik, RFSL Stockholm och RFSL Ungdom 2010. Finns att ladda ner här. 

Vilka står bakom Sex- och samlevnadsdagen?

Det gör RFSU, RFSL Ungdom, Sveriges Elevkårer, Sveriges elevråd - Svea och Umo.se. På RFSL Ungdoms och RFSU:s hemsidor finns mer material för undervisningen. Se länkar nedan.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualundervisning

Två killar diskuterar vad de kan göra för att ett övergrepp inte ska ske

Prata med killar om gränser

#MeToo: Nu är det är hög tid för killar och män att ta ansvar. RFSU har tagit fram en serie korta filmer som kan användas av dig som pratar med unga killar om sex, kommunikation och gränser. Vår senaste film handlar om hur du kan agera om du misstänker att en kränkande handling är på väg att ske.

Läs mer
 

RFSU hjälper dig med sexualundervisningen!

 • Sex på kartan

  Sex på kartan är en tecknad upplysningsfilm som bygger på ungdomars egna frågor. Till filmen hör en handledning som du kan använda som utgångspunkt i undervisningen.

  Lärarhandledning och lektionsunderlaget i materialet Sexualundervisning på lättare svenska

  Sexualundervisning på lättare svenska

  Undervisar du unga eller vuxna som håller på att lära sig svenska? Det här materialet är det första som tar upp allt från anatomi och könssjukdomar till normer, relationer och sexuella rättigheter med hjälp av övningar med mycket bilder.

 • Thérèse Juvall på Lafa och Hans Olsson på RFSU är två av dem som har tagit fram materialet.

  Skolor ska bli bättre på sex!

  Nytt material ger rektorer tips på hur sex- och samlevnadsundervisningen kan organiseras bättre, bli roligare och integreras i alla ämnen.

  bild på kondomer

  Att arbeta med kondom

  Kondomer kan vara laddade. Så laddade att Sverige en gång till och med hade en lag som förbjöd information om kondomer (men inte att använda dem)....

 • Porr, ämnesbild

  Att arbeta med pornografi

  Vad tycker ungdomar om pornografi? Vad ser de? Påverkas de? Och hur kan man tala om pornografi? Pornografi är ett ämne som berör och ibland upprör...

  illustration av en informatör och elever

  Våra informatörer

  Vill du att RFSU ska komma till din skola och tala om sex och samlevnad? RFSU:s lokalföreningar erbjuder specialutbildade informatörer som utifrån...

Bild på RFSU-material

RFSU-material

Vi tar fram material själva och ibland samarbetar vi med andra. Här finns ett urval av vårt material som kan vara användbart att använda i...

Läs mer
 

Kurser och utbildningar

RFSU:s utbildnings- och kursverksamhet omfattar allt från universitetskurser, som ger högskolepoäng, till metodkurser och medlemsutbildningar....

Kurser och utbildningar
 
banner bli medlem
 

Hans Olsson kommenterar

Hans Olsson

"Hur vet man vad den andra vill?"

När övergår initiativ till tjat? Har man indirekt tvingat någon om man tjatar sig till sex?

För att minska det sexuella våldet behöver vi arbeta främjande, inte bara tala om övergrepp.

Nyhetsbrev om sexualundervisning

Vi samlar de senaste böckerna, filmerna, materialen, debatterna och utställningarna och skickar dem i ett fint paket - rakt in i din inbox!

Hitta rätt