Antidiskriminerande sexualundervisning

Publicerad 2013-09-03 | Uppdaterad 2015-10-23

I det här kapitlet presenteras förhållningssätt och konkreta tips för en bra och tillgänglig sexualundervisning som utgår från en positiv sexualsyn. Materialets teoretiska utgångspunkt klargörs och förslag ges på hur undervisningen kan bli antidiskriminerande genom att vi som undervisar vågar utmana ”självklara” förväntningar och föreställningar och fundera över hur de egna erfarenheterna påverkar undervisningen. Flera avsnitt har tillhörande reflektionsövningar som du kan göra på egen hand eller tillsammans med dina kollegor.

Kommentera | 0 kommentarer
Två män håller varandra om axlarna och kvinnan lämnas utanför

Illustrationer: Vendela Hellstrand

Sexualupplysning har genom historien spelat en viktig roll för jämlikhet, men har också ofta utgått från problematiska föreställningar. Den har använts i olika syften, bland annat för att förebygga sjukdomar som man trodde att onani bidrog till, och som ett rashygieniskt projekt med familjeplanering, preventivmedel, abort och sterilisering som medel för att ”säkra artens fortbestånd”. Undervisningen har i vissa tider byggt på antaganden om att flickor mer eller mindre saknar sexualdrift och att homosexualitet är farligt för pojkar (Centerwall 2005a; Centerwall 2005b; Forum för levande historia 2011: 30-31).

”Vi som undervisar behöver utmana ”självklara” förväntningar och föreställningar och fundera över hur de egna erfarenheterna påverkar undervisningen.”

Normerna och föreställningarna i dåtidens sexualupplysning blir ofta tydliga när vi studerar dem idag, men det är lätt hänt att inte reflektera över hur vi gör och tänker i vår egen tid. Det här kapitlet handlar om att göra just det – försöka få syn på och vrida och vända på våra egna föreställningar för att kunna ge bra undervisning. Vi som undervisar i sexualkunskap behöver helt enkelt mer än den vardagskunskap om kropp och sexualitet som vår omgivning och våra erfarenheter gett oss. Vi behöver givetvis faktakunskaper, till exempel om anatomi, men lika viktigt är att få syn på vilka normer som finns kring kön och sexualitet och som påverkar undervisningen (Skolverket 2009b). Det är en förutsättning för en antidiskriminerande sexualundervisning, som har som mål att vara tillgänglig för så många som möjligt, förebygga diskriminering och bidra till större jämlikhet när det gäller människors sexuella och reproduktiva hälsa.

Några exempel

Under en lektion om könssjukdomar betonar läraren att man behöver använda kondom när man har sex för att skydda sig. Amanda som bara har sex med kvinnor funderar på om det betyder att hon inte kan få några könssjukdomar. Hon får inga svar under lektionen och vågar inte fråga själv.

Om läraren istället hade berättat hur könssjukdomar överförs vid olika sexuella praktiker, både samkönade och olikkönade, hade Amanda haft bättre möjlighet att fatta välinformerade val om sin sexuella hälsa. Kanske hade hon då känt sig tryggare och även testat sig om hon haft osäkert sex.

Läraren tar upp ömsesidighet i en tjejgrupp och betonar tjejers rätt att säga nej till sex. Devi som längtar efter att få ha sex och mest funderar över hur hon överhuvudtaget ska få till det vill hellre prata om hur man kan träffa någon att ha sex med. Detta tas inte upp alls i undervisningen.

Läraren hade istället kunnat prata om ömsesidighet utifrån allas rätt att säga både ja och nej till sex. Då hade Devi kunnat få tips om hur man kan visa intresse och samtidigt vara uppmärksam på en potentiell sexpartners signaler, så att det blir bra för båda.

Läraren undervisar om svensk lagstiftning som rör sexualitetsfrågor för att deltagarna i klassen inte ska riskera att bryta mot lagar de inte känner till. Issa är intresserad av både samhällskunskap och juridik men känner att läraren pratar till klassen som om de vore barn. Han är trött på ”svenskar” som berättar för honom hur han ska leva sitt liv och börjar tänka på annat.

Om läraren hade varit medveten om sin maktposition som ”svensk” och diskuterat lagar och rättigheter med sin klass på ett mer öppet sätt, hade ett bra möte kunnat möjliggöras där Issa hade kunnat delta i samtalet och tillägna sig den information han behövde.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualundervisning på lättare svenska

Läs mer om materialet Sexualundervisning på lättare svenska
 
Sexualitet berör oss alla
 
Antidiskriminerande sexualundervisning
 
Att lägga upp undervisningen
 
Lägga grunden
 
Kropp lust och sex
 
Könssjukdomar, säkrare sex och testning
 
Graviditet, preventivmedel och abort
 
Sexualitet, relationer och samhälle
 
Repetera
 

Bilder och lektionsunderlag

Ladda ner pdf
 

Beställ i materialbutiken!

Materialet består av en metodbok och ett lektionsunderlag (ca 220 sidor vardera). I metodboken finns övningar, tips och vägledning för undervisningen. Lektionsunderlaget innehåller bilder och texter till övningarna i metodboken. Stort och rikt bildunderlag.

 

Materialet vänder sig framför allt till lärare inom sfi och språkintroduktion men kan med fördel användas även i andra klasser och sammanhang.

 

Författare: Agnes Dahné

 

Pris: 259,00:- Fraktkostnad tillkommer.

Bilder att kopiera!

Här finns konturteckningar för utskrift, som komplement för sid 63-88 i lektionsunderlaget.

Hiv, sex och lust

En lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning.

Tipsa någon om materialet

Vill du att boken "Sexualundervisning på lättare svenska" ska finnas i din skola? Tipsa en lärare, fritidsledare, kompis, rektor, eller kollega om att köpa den. Fyll i personens mailadress i det här fältet och skriv vem tipset kommer ifrån.

 

 
 
 

Hitta rätt