Graviditet, preventivmedel och abort

Publicerad 2013-09-03 | Uppdaterad 2015-10-23

För att ha möjlighet att bestämma över sin reproduktion behöver man kunskap om sin kropp. Detta kapitel handlar om kroppen med utgångspunkt i reproduktion: de inre könsorganen, hur barn kan bli till på olika sätt och hur man kan undvika eller avsluta en oönskad graviditet. Förslag ges på viktig kunskap att ta upp och bra sätt att arbeta med frågorna i klassrummet.

Kommentera | 0 kommentarer
Kvinna och bild på könsorganet med äggledare, äggstock, livmoder och livmodertapp.

Illustration: Vendela Hellstrand

Att arbeta med reproduktiva rättigheter

Reproduktion är ett omfattande tema som ofta väcker många frå­gor. Sexualundervisningen ska framför allt ge deltagarna tillgång till ord för de olika delarna av de inre könsorganen och information om hur man kan bli gravid respektive undvika oönskad graviditet. Här är det som leder fram till graviditeten det viktiga, inte fostrets utveckling eller förlossning. I detta kapitel ges förslag på vilken in­ formation som kan vara bra att ta upp, men anpassa självfallet efter gruppen. I en del klasser behöver man arbeta med baskunskaper om de inre könsorganens funktion, menstruation och befruktning, medan denna kunskap är självklar i andra klasser.

”För att vara inkluderande behöver vi vara öppna för att en del inte vill ha barn alls, andra har eller vill ha många barn, en del vill ha barn i ung ålder och andra som äldre.”

Rätten till abort bör alltid tas upp.

Det finns förväntningar kring att skaffa barn som vi behöver förhålla oss till i undervisningen. För att den ska bli inkluderande behöver vi vara öppna för att en del inte vill ha barn alls, andra har eller vill ha många barn, en del vill ha barn i ung ålder och andra som äldre. Olika sätt att skaffa barn på behöver tas upp som lika bra och självklara alternativ, till exempel samlag, assisterad befruktning och adoption. Detsamma gäller för olika sätt att bli förälder på: i sam-­ eller olikkönad relation, med en vän, som ensamstående, tillsammans med fler än en person, med en tillfällig sexpartner och så vidare. Det finns också barn som blir till genom surrogatmödraskap, där en kvinna är gravid åt en annan person eller ett par, oftast med ett donerat ägg från en annan kvinna. I Sverige finns i nu­ läget ingen lagstiftning som reglerar detta, men en del ordnar detta utomlands eller på egen hand. Om man är två kan den som inte är biologisk förälder göra en närståendeadoption.

Övningen Clara och Tiago – så blir de inte gravida tar upp olika preventivmetoder och abort. Den kan göras i klasser med begränsade svenskkunskaper. Finn frågan, sök svaret tar även upp olika sätt att skaffa barn och andra frågor om graviditet, men denna övning kräver mer svenska och läskunskaper. Precis som i undervisningen om sexuellt överförda infektioner är det viktigt att inte bara arbeta med själva faktakunskaperna utan även med värderingar och kommunikation. Vem förväntas till exempel, utifrån kön, ta ansvar för preventivmedel? Detta diskuteras i samband med övningen om Clara och Tiago. Vi hänvisar även till övningarna om kondom i föregående kapitel (s. 136–140) och till Ja nej kanske i nästa kapitel (s. 185).

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualundervisning på lättare svenska

Läs mer om materialet Sexualundervisning på lättare svenska
 
Sexualitet berör oss alla
 
Antidiskriminerande sexualundervisning
 
Att lägga upp undervisningen
 
Lägga grunden
 
Kropp lust och sex
 
Könssjukdomar, säkrare sex och testning
 
Graviditet, preventivmedel och abort
 
Sexualitet, relationer och samhälle
 
Repetera
 

Bilder och lektionsunderlag

Ladda ner pdf
 

Beställ i materialbutiken!

Materialet består av en metodbok och ett lektionsunderlag (ca 220 sidor vardera). I metodboken finns övningar, tips och vägledning för undervisningen. Lektionsunderlaget innehåller bilder och texter till övningarna i metodboken. Stort och rikt bildunderlag.

 

Materialet vänder sig framför allt till lärare inom sfi och språkintroduktion men kan med fördel användas även i andra klasser och sammanhang.

 

Författare: Agnes Dahné

 

Pris: 259,00:- Fraktkostnad tillkommer.

Bilder att kopiera!

Här finns konturteckningar för utskrift, som komplement för sid 63-88 i lektionsunderlaget.

Hiv, sex och lust

En lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning.

Tipsa någon om materialet

Vill du att boken "Sexualundervisning på lättare svenska" ska finnas i din skola? Tipsa en lärare, fritidsledare, kompis, rektor, eller kollega om att köpa den. Fyll i personens mailadress i det här fältet och skriv vem tipset kommer ifrån.

 

 
 
 

Hitta rätt