Könssjukdomar, säkrare sex och testning

Publicerad 2013-09-03 | Uppdaterad 2015-10-23

Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker man inte vill ta. Detta kapitel tar upp den viktigaste kunskapen och metoder för att förmedla den. Temat handlar också om samtal kring känslor, normer, relationer och kommunikation. Ofta är det just dessa faktorer – snarare än brist på kunskap – som hindrar människor från att skydda sig och testa sig.

Kommentera | 0 kommentarer
Kvinna och man ligger på en soffa och mannen funderar på könssjukdomar.

Illustration: Vendela Hellstrand.

Att arbeta med fakta om könssjukdomar

Sexuellt överförda infektioner kallas även STI efter engelskans Sexually Transmitted Infections. Det finns skillnader i hur de överförs och vilka symptom och konsekvenser de kan få. Här finns mycket fakta och ny forskning tillkommer hela tiden. Fastna inte i komplicerade detaljer utan se till att informationen blir tydlig. Man kan nämna de vanligaste och allvarligaste infektionerna vid namn – klamydia, herpes, kondylom/humant papillomvirus (HPV), gonorré, hiv och eventuellt, beroende på gruppens förkunskaper och svenskkunskaper, syfilis och hepatit B. Men undvik att gå in på detaljer om vad som skiljer dem åt. Det viktigaste är att förmedla huvudprinciperna för hur de överförs och hur man kan skydda sig och sin/sina partner, vad de kan leda till och vikten av att testa sig efter osäkert sex och få behandling vid konstaterad STI. Fokusera på hiv och klamydia. Hiv på grund av dess allvarliga konsekvenser och klamydia eftersom den både är mycket vanlig och kan göra det svårare att få biologiska barn.

Överföring och säkrare sex

Olika STI:er överförs olika lätt och på delvis olika sätt. Ett sätt att förklara huvudprincipen för överföring är att rita två helkroppsfigurer på tavlan (eller använd bild nummer 49 i lektionsunderlaget). Peka ut de ställen man kan få könssjukdomar: könet, analen och munnen (egentligen halsen). Där finns slemhinnor som kan förklaras som öppningar i kroppen där det inte är vanlig hud utan där det är lite vått. Visa att den ena personen har en könssjukdom genom att sätta en STI­symbol (nummer 89 i lektionsunderlaget) på könet med hjälp av en magnet eller häftmassa. Säg att den andra inte har någon könssjukdom, men att de nu har sex tillsammans. Visa sedan hur STI­symbolen, som du har två exemplar av, delas i två och sätter sig på den andra personens kön, anal eller mun beroende på hur de har sex. Berätta att könssjukdomar framför allt överförs när någons kön, sperma eller slidvätska rör vid någon annans kön, anal eller mun. Hiv och hepatit B överförs även via blod. Det innebär en risk om man delar sprutor eller om mensblod eller blod från sår kom­ mer i kontakt med någon annans mun, kön, anal eller sår.

”I övningarna visas olika sätt att ha säkrare sex på, både med och utan kondom och oavsett om man har samkönat eller olikkönat sex.”

När du har förklarat hur könssjukdomar överförs kan du visa hur man kan skydda sin/sina partner och sig själv. För detta passar övningarna Sexlinjen och Marcin och Sara – hur blir sexet säkrare? Den senare är en variant av den förra men utgår från en berättelse och är framför allt avsedd för grupper med unga. I övningarna visas olika sätt att ha säkrare sex på, både med och utan kondom och oavsett om man har samkönat eller olikkönat sex.

RFSU väljer att prata om säkrare sex istället för säkert sex. Det finns nämligen alltid en risk att en könssjukdom överförs om man har sex med någon, även om risken kan minimeras. Helt säkert utifrån ett STI­-perspektiv är bara onani och sex på avstånd, såsom telefon­ och webbkamerasex. Men olika praktiker innebär olika hög risk och de med mycket låg risk kallar vi säkrare sex. Där ingår slid­ och analsamlag med kondom, munsex på män där man inte tar sperma i munnen, liksom smeksex och dildosex när man undviker överföring av kroppsvätskor såsom sperma, försats, slidsekret och blod. För mer detaljerad information om vilken risk olika sexpraktiker innebär för överföring av olika STI:er hänvisar vi till RFSU:s skrift Säkrare sex – med och utan kondom. I undervisningen är det viktigast att fokusera på huvudprinciperna:

- Att undvika att slemhinnor kommer i kontakt med andra slemhinnor, såsom kön med anal, mun eller kön. Rent konkret innebär det framför allt att använda kondom vid anal­ och slidsamlag. Vill man vara ännu säkrare kan man även använda kondom vid munsex på män.

- Att undvika att slidsekret, sperma och blod kommer i kontakt med slemhinnor (kön, anal eller mun). Det innebär till exempel att inte gnida könsorgan mot varandra (utan att ha testat sig).

- Att undvika att slidsekret, sperma och blod kommer i kontakt med sår.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualundervisning på lättare svenska

Läs mer om materialet Sexualundervisning på lättare svenska
 
Sexualitet berör oss alla
 
Antidiskriminerande sexualundervisning
 
Att lägga upp undervisningen
 
Lägga grunden
 
Kropp lust och sex
 
Könssjukdomar, säkrare sex och testning
 
Graviditet, preventivmedel och abort
 
Sexualitet, relationer och samhälle
 
Repetera
 

Bilder och lektionsunderlag

Ladda ner pdf
 

Beställ i materialbutiken!

Materialet består av en metodbok och ett lektionsunderlag (ca 220 sidor vardera). I metodboken finns övningar, tips och vägledning för undervisningen. Lektionsunderlaget innehåller bilder och texter till övningarna i metodboken. Stort och rikt bildunderlag.

 

Materialet vänder sig framför allt till lärare inom sfi och språkintroduktion men kan med fördel användas även i andra klasser och sammanhang.

 

Författare: Agnes Dahné

 

Pris: 259,00:- Fraktkostnad tillkommer.

Bilder att kopiera!

Här finns konturteckningar för utskrift, som komplement för sid 63-88 i lektionsunderlaget.

Hiv, sex och lust

En lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning.

Tipsa någon om materialet

Vill du att boken "Sexualundervisning på lättare svenska" ska finnas i din skola? Tipsa en lärare, fritidsledare, kompis, rektor, eller kollega om att köpa den. Fyll i personens mailadress i det här fältet och skriv vem tipset kommer ifrån.

 

 
 
 

Hitta rätt