Kropp, lust och sex

Publicerad 2013-09-03 | Uppdaterad 2015-10-23

En grundläggande del i sexualundervisningen är kunskap om kroppen. Detta kapitel handlar om kroppen och sex med utgångspunkt i lust och njutning. Här får du tips om vilken kunskap som är central och metoder för att arbeta med den. Förslag ges också på övningar som syftar till att utveckla kommunikativa färdigheter för att sex med andra ska bli bra – genom att känna in och respektera både sina egna och andras gränser. Med andra ord att kunna visa både ja och nej, liksom att kunna förstå och respektera andras nej. Kapitlet tar även upp var man kan få information och hjälp med olika frågor som rör sexualitet.

Kommentera | 0 kommentarer
Flicka fantiserar och drömmer om sex.

Illustration: Vendela Hellstrand.

Lustanatomi

Lustanatomi handlar om att tillägna sig kunskap för att kunna utforska sin sexualitet och hitta sin lust, om man vill. Deltagarna får tillgång till fler ord för att kunna prata om kropp och sexualitet, får se hur olika könsorgan kan se ut för att bli bekräftade i att vi alla är bra som vi är, och får ökad kunskap om hur kroppen fungerar utifrån ett lustperspektiv. I det här kapitlet får du också förslag på hur du kan utgå från och betona likhet mellan könen för att motverka stereotyper och ge alla, oavsett kön, samma möjlighet att utforska sin lust.

Namn på könsorganen

Det är viktigt att ha ord som man känner sig bekväm med för att kunna undervisa om könsorganen på ett positivt sätt. RFSU använder ofta orden fitta och kuk. De är ord som de flesta känner till även om man har svenska som andraspråk. De täcker in hela könen och förmedlar att vi pratar om könen utifrån ett sexuellt perspektiv. För många, framför allt vuxna, är de dock negativt laddade ord. Klargör därför att du använder orden i deras positiva betydelse i undervisningen. Andra exempel på ord som du kan använda är penis och vagina. Vagina, liksom slida, innebär egentligen bara en begränsad del av könet eftersom bland annat klitorisollon och blygdläppar utesluts. Men i vardagstal används ofta vagina i bemärkelsen både slida och vulva, som är det kliniska ordet för det yttre könsorganet (exklusive slidan). Det är i denna vidare betydelse som ordet vagina används i detta metodmaterial.

”Det går utmärkt att prata om könsorganen utan att använda svåra ord för de olika delarna, åtminstone så länge man har bilder som stöd.”

Med hjälp av övningen Könsord kan du prata med klassen om vilka ord som finns för könsorganen och vilken laddning de har. Övningen tar också upp namnen på de olika delarna av könen. Hur många ord som bör tas upp beror givetvis på hur mycket svenska gruppen kan. Det går utmärkt att prata om könsorganen utan att använda svåra ord för de olika delarna, åtminstone så länge man har bilder som stöd.

Undvik att hela tiden prata om ”mannens kön” och ”kvinnans kön”. För att transpersoner, som kan vara kvinnor med penis och män med vagina, ska bli bekräftade av undervisningen är det bättre att bestämma sig för namn på könsorganen, som till exempel kuk och fitta, och sedan använda dessa.

De yttre könsorganen – så ser vi ut

De könsorgan som finns i biologiböcker och pornografiska bilder visar sällan de stora olikheter i utseende som finns mellan olika penisar och vulvor. Därför är det inte heller märkligt att många har funderingar kring om det är okej att se ut som just de gör. Lägg tid på att prata om den variation som finns, förslagsvis genom övning­en Prata kropp och lust. Det kan vara roligt och avdramatiserande att även låta deltagarna göra könsorgan själva, i lera eller tyg.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualundervisning på lättare svenska

Läs mer om materialet Sexualundervisning på lättare svenska
 
Sexualitet berör oss alla
 
Antidiskriminerande sexualundervisning
 
Att lägga upp undervisningen
 
Lägga grunden
 
Kropp lust och sex
 
Könssjukdomar, säkrare sex och testning
 
Graviditet, preventivmedel och abort
 
Sexualitet, relationer och samhälle
 
Repetera
 

Bilder och lektionsunderlag

Ladda ner pdf
 

Beställ i materialbutiken!

Materialet består av en metodbok och ett lektionsunderlag (ca 220 sidor vardera). I metodboken finns övningar, tips och vägledning för undervisningen. Lektionsunderlaget innehåller bilder och texter till övningarna i metodboken. Stort och rikt bildunderlag.

 

Materialet vänder sig framför allt till lärare inom sfi och språkintroduktion men kan med fördel användas även i andra klasser och sammanhang.

 

Författare: Agnes Dahné

 

Pris: 259,00:- Fraktkostnad tillkommer.

Bilder att kopiera!

Här finns konturteckningar för utskrift, som komplement för sid 63-88 i lektionsunderlaget.

Hiv, sex och lust

En lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning.

Tipsa någon om materialet

Vill du att boken "Sexualundervisning på lättare svenska" ska finnas i din skola? Tipsa en lärare, fritidsledare, kompis, rektor, eller kollega om att köpa den. Fyll i personens mailadress i det här fältet och skriv vem tipset kommer ifrån.

 

 
 
 

Hitta rätt