Lägga grunden

Publicerad 2013-09-03 | Uppdaterad 2015-10-23

Det är viktigt att avsätta tid för den startsträcka som ofta behövs för att sätta sexualundervisningen i ett sammanhang och skapa förtroende. I detta kapitel finns tips och metoder för att introducera ämnet, diskutera syftet med undervisningen, påbörja svenskundervisningen kopplat till sexualitet och ta reda på vilka önskemål och förkunskaper som finns i gruppen.

Kommentera | 0 kommentarer
Två män med olika tankar om sex.

Illustration: Vendela Hellstrand

Att börja prata om sexualitet

Människor är olika vana att prata om sexualitet och grupper kan behöva olika lång startsträcka. För att skapa goda förutsättningar för samtal om alla de teman som ingår är det viktigt att sätta undervisningen i ett sammanhang och känna in gruppen. RFSU har ibland mött en föreställning om att man i just sfi- och språkintroduktionsklasser behöver lägga ordentligt med tid på att prata om kärlek och relationer för att sedan introducera sexualiteten successivt.

”Vår erfarenhet är att det går alldeles utmärkt att prata om sexualitet redan från början.”

Vår erfarenhet är att det i regel går alldeles utmärkt att prata om sexualitet redan från början. Man kan börja med att göra Tankekartor kring kärlek och sex. Diskutera även med deltagarna varför vi har sexualundervisning, till exempel med hjälp av Vem har lärt oss om sex?

Genom dessa övningar och Frågelådan kan pedagogen även få en bild av deltagarnas förkunskaper och önskemål vilket gör det lättare att lägga undervisningen på rätt nivå. Man kan då också göra tydligt för gruppen att den kommer att få vara med och påverka undervisningen.

”Exempel på förhållningsregler kan vara aktivt lyssnande, respekt, schyst ton och att alla har rätt att avstå från att säga något.”

Övningen Ordmingel fokuserar särskilt på ordförståelse. I lektionsunderlaget finns även en ordlista med vanliga ord om sexualitet som kan kopieras till deltagarna (nummer 43–46). 

Sätt ramar för samtalen tillsammans med gruppen. En bra förhållningsregel för sexualundervisning är att varken pedagogen eller deltagarna ställer privata frågor eller redovisar sina egna privata liv (se Att förhålla sig till det privata, s. 40). Tydliggör att samtalen istället behöver beröra sexualitet på ett mer allmänt plan. Exempel på andra förhållningsregler kan vara aktivt lyssnande, respekt, schyst ton mot varandra och att alla har rätt att avstå från att säga något.

Kommentarer

Ingen har kommenterat sidan ännu.

Skriv en kommentar

Jag har läst och godkänner användarvillkoren
Verifiering, upprepa koden till höger:  captcha

Mer från Sexualundervisning på lättare svenska

Läs mer om materialet Sexualundervisning på lättare svenska
 
Sexualitet berör oss alla
 
Antidiskriminerande sexualundervisning
 
Att lägga upp undervisningen
 
Lägga grunden
 
Kropp lust och sex
 
Könssjukdomar, säkrare sex och testning
 
Graviditet, preventivmedel och abort
 
Sexualitet, relationer och samhälle
 
Repetera
 

Bilder och lektionsunderlag

Ladda ner pdf
 

Beställ i materialbutiken!

Materialet består av en metodbok och ett lektionsunderlag (ca 220 sidor vardera). I metodboken finns övningar, tips och vägledning för undervisningen. Lektionsunderlaget innehåller bilder och texter till övningarna i metodboken. Stort och rikt bildunderlag.

 

Materialet vänder sig framför allt till lärare inom sfi och språkintroduktion men kan med fördel användas även i andra klasser och sammanhang.

 

Författare: Agnes Dahné

 

Pris: 259,00:- Fraktkostnad tillkommer.

Bilder att kopiera!

Här finns konturteckningar för utskrift, som komplement för sid 63-88 i lektionsunderlaget.

Hiv, sex och lust

En lustbejakande, lättläst och bildrik informationsbroschyr om hiv, säkrare sex och testning.

Tipsa någon om materialet

Vill du att boken "Sexualundervisning på lättare svenska" ska finnas i din skola? Tipsa en lärare, fritidsledare, kompis, rektor, eller kollega om att köpa den. Fyll i personens mailadress i det här fältet och skriv vem tipset kommer ifrån.

 

 
 
 

Hitta rätt