Till sidans huvudinnehåll

Medlemskonferensen 2018

I mitten av oktober samlades ett 50-tal medlemmar vid den årliga medlemskonferensen. Under en hel helg fick de lära sig om RFSU:s historia och organisation, diskutera olika sätt att engagera sig inom RFSU och lära känna varandra. Platsen var en mysig kursgård en bit utanför Stockholm där päronen föll mogna från träden och höstsolen sken.

Hans Linde inledde med att berätta om RFSU:s historia och om vår grundare Elise Ottesen Jensen. Därefter gick han in på hur det ser ut idag i resten av världen där 129 personer om dagen dör i osäkra aborter och 225 miljoner saknar tillgång till preventivmedel. Men även om abortmotståndet vuxit, både i Sverige och omvärlden, vinner också aborträttsrörelsen mark.
– Alldeles nyligen avskaffade Queensland i Australien ett 119 år långt abortförbud. Det går att vinna segrar och flytta fram positionerna. RFSU stöttar organisationer runt om i världen som jobbar med aborträtt, sexualundervisning och hbtq-personers rättigheter.

RFSU:s ordförande Hans Linde
RFSU:s ordförande Hans Linde.

Även här hemma i Sverige gör vi skillnad, sa Hans, och berättade om hur vi bidrar till förändring genom sexualupplysning. Inte bara i skolor, utan även på fritidsgårdar, festivaler, hvb-hem, mässor och anstalter.
– Där behoven finns av samtal om sex och relationer, där ska RFSU finnas.

Därefter fick deltagarna diskutera sinsemellan vilka som är de viktigaste sexualpolitiska frågorna idag och framöver. Några tyckte att det är viktigt att börja tidigt, redan på förskolan, att prata om gränser. Någon annan nämnde att transvården behöver bli bättre och en tredje tog upp frågan om vad porrindustrin har för inflytande på vår syn på sexualitet.

"RFSU är en kraftfull organisation"

RFSU:s generalsekreterare Anna-Karin Johansson inledde sin dragning med att visa RFSU AB:s nya kondomfilm. Hon berättade att företaget är en viktig intäktskälla för organisationens verksamhet, men att de måste spegla RFSU:s värderingar kring sex och lust i sin marknadsföring. Hon passade också på att lyfta våra 17 lokalföreningar och hur alla delar av RFSU samverkar.
– RFSU är en stor organisation med mycket kraft. Jag skulle vilja beskriva den som kraftfull, nyfiken och modig. Det är fantastiskt att få vara en del av den!

Och vår GS Anna-Karin Johansson.


Jesper Setréus är en av RFSU:s föreningsutvecklare, med fokus på utbildnings- och upplysningsfrågor. Han stöttar lokalföreningarna i hur de kan arbeta med sexualupplysning.
– Bara hälften av unga i Sverige tycker att skolan gett dom tillräckliga kunskaper för att kunna ta hand om sin sexuella hälsa. Det är i och för sig högt om man jämför med andra länder, men vi har mycket kvar att jobba med.

Delta i en kampanjutbildning eller bli informatör

Det sker mycket sexualupplysning i RFSU:s namn, berättade Jesper. Vi samarbetare med Metro där vi publicerar en artikel i veckan, vi har våga egna poddar, vi skriver praktikor och gör filmer.

På medlemsnivå finns det flera sätt att engagera sig. En bra start kan vara att delta i en kampanjutbildning kring en specifik fråga som t.ex klitoris eller ömsesidighet. Deltagarna får först en heldagsutbildning och ägnar sedan nästa dag att sexualupplysa på stan. Det går förstås också att utbilda sig till informatör för att sedan sexualupplysa i skolor och på hvb-hem.
– RFSU är ett komplement till skolans sexualundervisning. Under 2017 höll vi 750 pass och nådde sammanlagt 10.000 personer, berättade Jesper.

Informatörsutbildningen hålls i de nio lokalföreningar som har informatörsverksamhet. Den är alltså platsbunden, men börjar till viss del digitaliseras.

Så organiseras skolinformatörerna.


Ulrika Dane är också föreningsutvecklare och hon fokuserar på engagemangsfrågor och internationella frågor ur ett lokalföreningsperspektiv. Hon berättade om RFSU:s internationella arbete och om vilka länder vi har samarbeten i.
– Vi stöttar våra partnerorganisationer i deras arbete med upplysning och politisk påverkan och är med och förhandlar i EU och FN.

Efter årsskiftet startar ett nytt projekt som är finansierat av Sida där deltagarna, medlemmar från lokalföreningarna, får mer kunskap om SRHR och om Agenda 2030. Tanken är att de sedan i sin tur ska utbilda andra organisationer och aktörer i dessa frågor. Inom kort kommer du som medlem kunna ansöka om att vara med.

Medlemmar driver RFSU:s kampanjer på lokal nivå

Dag nummer två inleddes med att ännu en föreningsutvecklare, Andreas Åsander, berättade om sina frågor: politisk påverkan och opinionsbildning på lokal nivå. Hans uppdrag är att se till att RFSU:s kampanjer utformas så att även medlemmar och lokalföreningar kan vara med. Han har också i uppdrag att bevaka våra interndemokratiska processer. Andreas gav deltagarna en mall att arbeta efter, som de alla fick prova på att använda.
– Politisk påverkan handlar om att man träffar den person som har möjlighet att förändra det problem man har identifierat. Opinionsbildning handlar om att rikta sig indirekt till beslutsfattare genom att bilda opinion, förklarade han.

Föreningsutvecklare Andreas Åsander.


Andreas höll också en kort dragning om den interna politiska påverkansprocessen och påminde om att det var kongress nästa år. Hit kan alla medlemmar skicka in motioner och på så sätt få igenom saker de vill förändra inom RFSU. Ta gärna hjälp av andra i lokalföreningen för att få mer kraft bakom förslaget.

Sist på programmet var en punkt som framkommit som önskemål från förra årets medlemskonferens. Den handlade om hur man på bästa sätt kan anordna en bok- eller studiecirkel. Ulrika Dane gick igenom upplägget och deltagarna ägnade sedan en stund att själva komma på vad de skulle vilja starta en cirkel om. Idéer om kroppsideal och självacceptans samt Fittan i fokus kom upp.

Vad tyckte du om medlemskonferensen?

Agnes, RFSU Västernorrland


– Bra och och inspirerande. Jag har fått bättre koll på hur jag kan engagera mig och så har det varit ett tillfälle att nätverka. Jag har liksom inte riktigt vetat hur jag ska komma in i föreningen, hur jag ska engagera mig. Så då blev detta ett sätt.

Maria, RFSU Sörmland


– Konferensen har varit bra och informativ och jag har antecknat flitigt.Det är intressant och går i linje med hur jag tänker och känner. Jag har lärt mig mycket, men det är väldigt intensivt. 

Varför gick du med i RFSU?

Petter, RFSU Stockolm


– Jag tror att jag blev medlem för att jag intresserade mig för kulturgruppen inom RFSU Stockholm. Det var någon bekant som via facebook drog med mig. Det lustiga var att både jag och min flickvän gick med samtidigt utan att vi visste det!

Jerry, RFSU Stockholm


– Det är väldigt roligt och väldigt befriande. Man kan diskutera frågor som man inte gör så ofta i vuxen ålder. Jag gillar RFSU:are. Det är en härlig stämning när vi ses.