Till sidans huvudinnehåll
Oscar Bloh hjälper våra blivande partnerorganisationer med sina ansökningar.

Rättigheter i fokus när RFSU inleder samarbete i Liberia

Från och med 2019 ingår ett helt nytt land i vår internationella verksamhet: Liberia. RFSU inleder inom kort samarbeten med ett flertal organisationer med olika inriktning. För att underlätta etableringen har vi tagit in Oscar Bloh som konsult. I veckan besökte han förbundskansliet i Stockholm.
– Jag har länge jobbat med frågor som rör mänskliga rättigheter. Men det här är första gången jag inkluderar SRHR i arbetet. Nu brinner jag för rätten till abort och vill bidra till att RFSU:s partnerorganisationer lyfter detta viktiga ämne som en rättighet, säger han.

Oscar är född i Liberia, men flydde med familjen när inbördeskriget började. När han återvände 1997 började han plugga och tog så småningom en juristexamen. Han berättar att Liberia var ett av de mest stabila länderna i regionen fram till militärkuppen 1985.
– Det som började som en liten revolt eskalerade till ett stort inbördeskrig som varade i nästan 15 år. Under den här tiden ökade misshandel och våldtäkt, och dessa problem har kvarstått även efter kriget. Kriget gjorde män våldsamma gentemot kvinnor. En ny lag, som höjde straffet för våldtäkt, infördes 2005, men den har inte fått så stor effekt. Vi måste börja ändra på normerna, säger han.

Tabu att prata om sex och abort

Ett sätt att göra det är att förbättra landets sexualundervisning. Det är tabu att prata om sex och skolundervisningen är begränsad till att handla om reproduktion och könssjukdomar. Oscar vill ta in frågan om rättigheter även här.
– Unga har rätt till kunskap. Vi behöver ge dom verktyg att fatta beslut om sina liv, om sina relationer och om framtida familjebildning.

Och för att kunna välja om och när man ska skaffa barn behövs tillgång till såväl preventivmedel som abort. I Liberia är det bara tillåtet att göra abort om kvinnans eller barnets hälsa eller liv är i fara eller om graviditeten är ett resultat av en våldtäkt. Dessutom krävs intyg från två olika läkare, något som är svårt och krångligt för dem som bor i ett område där det är långt mellan sjukhusen. Resultatet blir olagliga och osäkra aborter och därmed hög mödradödlighet.
– Det pratas inte om abort i den allmänna debatten. Det har med religion att göra, men också politik. Vi måste börja prata om det för att få till en ändring av lagen.

RFSU stöttar långsiktigt

Civilsamhället i Liberia är till stor del inriktat på att täcka det behov som landets regering inte lyckas med när det kommer till familjeplanering och mödravård. Organisationerna backas upp av givare som vill se snabba resultat på kort sikt. RFSU:s ingång är en annan. Vi vill vara en långsiktig partner till fyra utvalda organisationer. Och vi vill stötta deras pågående verksamhet, men också ge dem kapacitet att bedriva politiskt påverkansarbete.
– Det är ett privilegium att RFSU kommer och stöttar oss. Jag vill bidra till att skapa möjlighet för ert arbete att bli relevant i vårt sammanhang, säger Oscar.

Tre organisationer ansöker, med Oscars hjälp, om samarbete med RFSU från 2019:

Legal, som jobbar med hbtq-rättigheter vill med RFSU:s hjälp utöka sin närvaro till fler delar av landet.

LICHRD - The Liberia Coalition of Human Rights Defenders är ett nätverk som består av över 30 organisationer och som jobbar med mänskliga rättigheter bl.a kvinnors rättigheter och SRHR.

PPAL - The Planned Parenthood Association of Liberia, är medlem av IPPF. Tillhandahåller kliniker, men vill med RFSU:s hjälp börja jobba med påverkansarbete för säkra aborter.

Ytterligare en organisation, RWRS - Rural Women Rights Structure, har vi redan inlett samarbete med i år. Det är en lokal organisation som jobbar med rättigheter för kvinnor på landsbygden.