Till sidans huvudinnehåll
Johanna Selander är projektledare för "Våldsam kärlek" - ett projekt som syftar till att förebygga sexuellt våld i ungas nära relationer.

RFSU Malmö får pengar till nytt projekt

RFSU Malmö har fått pengar från Länsstyrelsen Skåne för ett projekt som syftar till att förebygga sexuellt våld i ungas nära relationer. Projektet går under namnet Våldsam kärlek och leds av Johanna Selander. Det går ut på att under ca ett halvårs tid träffa samtliga elever i årskurs 1 i Lunds gymnasieskolor för att diskutera sex, gränser och ömsesidighet.
– Jag har tidigare jobbat med hiv-prevention. Det känns jätteroligt att få jobba preventivt med en helt annan fråga. Vi känner ett stort engagemang från skolorna och vi har ett bra, redan testat, material att utgå från, säger Johanna.

Till sin hjälp har hon ett antal informatörer och RFSU:s Vill du?-material. RFSU Malmö nysatsade på sin informatörsverksamhet ganska nyligen och de som är ute i skolorna nu har utbildats antingen 2017 eller i år. För de senast utbildade ingick Vill du?-metoderna i kursen, de andra informatörerna har fått fortbilda sig. Nu är tanken att de var för sig, eller två och två tillsammans beroende på hur stora elevgrupperna är, ska lyfta frågor som tjat, gråzoner, samspel och ömsesidighet.
– ­Inför projektstarten har jag läst mycket forskning om våldsförebyggande insatser. Den visar bland annat att det ger stor effekt att lyfta en fråga vid upprepade tillfällen. Därför har vi planerat att träffa varje grupp med unga två gånger. Då skapas möjlighet till såväl reflektion som uppföljning.

Projektets övergripande mål är att ”ge ökade förutsättningar för unga att skapa relationer präglade av ömsesidighet och kommunikation och därigenom minska sexuellt våld i ungas nära relationer.” Det är förstås inte så lätt att mäta hur målet uppnås på kort sikt, men Johanna berättar att utvärderingar kommer att göras direkt efter passen.
– Upplever eleverna att dom fått ökat utrymme att diskutera? Har dom lärt sig något nytt? Tror dom att det kan bidra till att de framöver har mer ömsesidiga relationer? Det vill vi ta reda på!

Anledningen till att det blev just Lunds gymnasieskolor är att RFSU Malmö redan hade en etablerad kontakt med skolorna här och dess rektorer. Lunds kommun hade dessutom tagit fram en strategi kring hur de ska jobba förebyggande mot våld.
– Vårt projekt är en del av detta arbete. Vi kommer in som en kompletterande bit kan man säga.

RFSU Malmö har fått 354.000 kronor för projektet. Johanna vill nu tipsa andra lokalföreningar att söka liknande bidrag från sina respektive länsstyrelser. Pengarna till länsstyrelserna är öronmärkta från regeringen i de nationella utvecklingsmedel som satsas på att förebygga mäns våld mot kvinnor.
– Kontakta länsstyrelsen i ditt län eller kolla på deras hemsida. Jag delar gärna med mig av vår projektansökan om det kan hjälpa andra lokalföreningar, säger Johanna.