Till sidans huvudinnehåll
Martha Nicholson, samordnare av RFSU:s aborträttsnätverk

RFSU:s aborträttsnätverk på internationell konferens

RFSU:s aborträttsnätverk startades för fem år sedan i syfte att samla RFSU:are som vill dela engagemang, idéer och kunskaper gällande aborträtten i Sverige och i världen. I höstas tog Martha Nicholson över som samordnare av nätverket. Och som sådan blev hon nyligen inbjuden till Inroads, en internationell konferens med fokus på aborträtten.

– Det blir väldigt intressant när man sätter abort högst upp på agendan under en 5-dagarskonferens med 120 deltagare från hela världen. Först då upptäcker man hur abort ofta kommer i skymundan för andra frågor. Det blev också tydligt att det finns stora utmaningar, inte bara i länder där abort är förbjudet, utan också i länder där det är lagligt, säger hon.

Syftet med konferensen var att hitta vägar in till samtal om abort, som det nästan överallt i världen inte pratas öppet om.
– Det är svårt att lokalisera behovet av abort om man inte pratar om det. Under konferensen lyftes förebilder som lyckats synliggöra abortfrågan och vi fick verktyg att göra det.

En intressant sak som kom upp under konferensen var att det inte längre finns en tydlig gräns mellan vad som är en säker och en osäker abort. Till skillnad från den kirurgiska abortmetoden, som är antingen eller, kan den medicinska vara säker om den görs på rätt sätt, men bli osäker för den som står utan instruktioner.
– Vi borde alltså inte längre tala om säker och osäker abort i våra argument för aborträtten. Vi bör istället tydliggöra att abortmedicinen är säker, men metoden att ta dom inte alltid är det.

Storytelling för att minska abortstigmat

En annan stor behållning från konferensen var en workshop om att använda storytelling för att normalisera abort och minska stigmat. Workshopen hölls av en volontär från organisationen You Act, som aborträttsnätverket nu vill börja samarbeta med. Den gick ut på att berätta en okänd persons aborthistoria och därefter fick gruppen ta ställning till "Om hon var här nu, vad skulle vi säga?"
– Att få berätta sin aborthistoria och bli lyssnad på kan vara väldigt terapeutiskt. I workshopen lärde vi oss att ställa rätt frågor och att bli aktiva, empatiska lyssnare, säger Martha.

Hur aborträttsaktivister kan samarbeta med religiösa grupper och ledare kom också upp. En präst från Uganda berättade hur han gör för att utbilda andra präster och kyrkliga ledare att stötta folk som gjort abort. Martha berättar att prästen höll en låtsasgudstjänst med sång och predikan, som innehöll olika citat från bibeln som bevis för att abort inte är något fel. "Älska din granne." och "Ingen ska döma någon annan". o.s.v.
– Den här mannen är en stor förebild när det kommer till kyrkor som stöttar aborträtten. Det visar att kyrkan faktiskt kan vara flexibel i sin inställning till abort.

Aborträttsnätverket vill stötta polska kvinnor

RFSU:s aborträttsnätverk har nu planer på att utveckla ett stöd för kvinnor som kommer från andra EU-länder till Sverige för att göra abort. Förlagan är en metod som utvecklats av en ideell organisation i Berlin. Med hjälp av denna ska kvinnorna erbjudas bostad, tolk och samtalsstöd, eller bara sällskap. Men först ska eventuella risker utvärderas.
– Jag träffade en polsk organisation på konferensen, ett slags "abortion dream team", som ger juridisk och praktisk hjälp till de som att vill göra en abort i Polen. De tycker att idén om att stötta kvinnor att komma till Sverige för abort är fantastisk, men de är oroliga över följderna om identiteter riskerar att avslöjas, både ur ett juridiskt och ett rent privat perspektiv.

Vill du gå med i aborträttsnätverket som är öppet för alla medlemmar inom RFSU? Mejla abortratt@rfsu.se. Därefter blir du tillagd i aborträttsnätverkets Facebookgrupp där medlemmar utbyter kunskap och idéer och håller varandra uppdaterade med vad som händer med abortfrågan runt om i världen.