Till sidans huvudinnehåll
RFSU:s föreningsutvecklare tillsammans med Linda Wallberg

Så blir RFSU en känd arena för engagemang

En solig helg i oktober förra året träffades ett 50-tal medlemmar för att diskutera hur vi kan öka engagemanget inom RFSU. Hur kan man engagera sig idag och vilka sätt saknas? Föreningsutvecklarna Erik, Ulrika och Annika, som stod bakom konferensen, är nöjda med helgen:
– Det har varit jätteroligt! Folk har pratat, knutit kontakter och kommit med idéer. Nu tar vi allting vidare i vår pågående översyn av RFSU som en arena för engagemang.

RFSU:s ordförande Hans Linde höll ett föredrag under lördagen där han berättade hur hans eget engagemang tog sin form: 
– Jag bodde i en liten by i Skåne med starka regler för hur man fick vara och inte. När jag var i 16-årsåldern skaffade jag dreads, blev vegetarian (väldigt kontroversiellt som son till grisbönder) och kom ut som bög. Och så flyttade jag till Trelleborg.Trelleborg var på den tiden ett starkt fäst för nynazister som spred sitt hat och sina hot till omgivningen. Hans insåg att han behövde göra något, men att det inte gick att göra ensam. Så kom det sig att han engagerade sig tillsammans med andra politiskt. 
– När vi var några som höjde våra röster och vågade säga ifrån så vågade allt fler göra det. Den nynazistiska gruppen föll ganska snart samman. Och detta har faktiskt lett mig in i det här rummet: kampen för att jag ska få vara mig själv.

Varför är du engagerad i RFSU?

Men sin inledning ville Hans understryka vikten av att ibland påminna sig om den egna berättelsen om varför man är engagerad i en förening. Det kan vara lätt att glömma bort mellan varven. Deltagarna fick en stund att själva reflektera och dela med sig till varandra: Varför är du här idag? Vad är din drivkraft? Många av konferensens deltagare var helt nya medlemmar.

Hans fortsatte därför med att berätta mer om RFSU och vår historia. 
– Elise Ottesen Jensen bildade RFSU för att hon var förbannad över hur det såg ut i Sverige då 1933: abort var förbjudet, samkönade relationer var inte tillåtet, ja, det var till och med förbjudet att informera om preventivmedel.

Genom åren har RFSU varit med och drivit igenom en rad förändringar: obligatorisk sexualundervisning i skolan, laglig abort, avskaffandet av tvångssteriliseringar för transpersoner, tillgång till assisterad befruktning för ensamstående. Dessutom har vi förändrat normer, attityder och värderingar. 
– Det jag lärde mig i Trelleborg om att ensam inte är stark gäller fortfarande. När vi går samman kan vi påverka och förändra. Det här är en fantastisk organisation där ni tillsammans med andra kan förändra samhället, avslutade Hans.

Ilska som drivmedel för engagemang

Den externt inbjudna talaren Linda Wallberg föreläste under rubriken "Från ilska till aktion". Även Linda kommer från en liten ort och hon berättade att hon blev irriterade för att det inte fanns någon fotbollsplan i byn. Hon skrev ett brev till kommunen, men valde att vara anonym. På så sätt fick hon vare sig någon respons eller effekt av sitt engagemang. 
– Att omsätta sin ilska till aktion handlar egentligen om enkla saker: Sätt utvecklingsmål för vad du vill förändra, planera aktiviteter, genomför dessa och gör sedan en utvärdering. Omge dig gärna av personer som kan coacha och stötta dig.

Hon uppmanade deltagarna att sätta så kallade smarta mål. Det innebär att dom är specifika, mätbara accepterade realistiska och tidsbundna. 
– I det personliga handlar det om vad det är jag vill uppnå. På en organisationsnivå om var vi är på väg.

Andra dagen på konferensen ägnades åt diskussioner och grupparbeten. Resultaten av dessa kommer föreningsutvecklarna att ställa samman. 
– Vi ska se om vi kan hitta mönster i hur våra medlemmar tycker att vi bör utvecklas som organisation. Detta tas sedan vidare in i vår översyn av RFSU som engagemangsorganisation. Och så kommer vi att sammanfatta helgens tankar och skicka ut till lokalföreningarnas styrelser så att det verkligen förankras.