Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s ordförande fick pris av FN

FN:s befolkningsfond UNFPA delade i november ut priset "Leadership and Commitment to achieving rights and choices for all" till Hans Linde, förbundsordförande för RFSU. Priset delades ut på FN:s stora befolkningskonferens ICPD i Nairobi. James Ngechu från IPPF ställde några frågor i samband med prisutdelningen.

Hur känns det att ta emot av det här prestigefyllda priset?
– Jag är naturligtvis djupt hedrad att få utmärkelsen, särskilt vid detta viktiga toppmöte och dessutom från UNFPA vid 25-årsjubileet för ICPD. Jag är väldigt tacksam!

Vilka är höjdpunkterna i ditt ledarskap för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)?
– En av mina höjdpunkter var när jag valdes till ordförande för RFSU av medlemmarna vid vår kongress 2017. Jag hade då arbetat inom SRHR-området som parlamentariker i flera år. Det var en stor ära att få förtroendet att leda RFSU.

Vilka har varit de största utmaningar för SRHR?
– Jag upplevde utmaningarna redan när jag växte upp på landsbygden i södra Sverige. Min hemstad var mycket konservativ och en tillflyktsort för en neo-nazistisk grupp vid den tiden. De hotade och attackerade alla som utmanade deras syn på hur man bör leva sina liv, bilda relationer och uttrycka sin sexualitet. Det blev självklart för mig att jag skulle stå upp för mig själv och för mina vänner. Att jag skulle stå upp för våra rättigheter, våra kroppar, vår sexualitet och för friheten att leva våra liv såsom vi ville. Så för mig var detta en stor ögonöppnare. Att konfronteras med motsättningar i mitt eget samhälle var ganska utmanande.

Vilka är de största luckorna som vi behöver fylla i SRHR?
– Abortfrågan är brådskande. Vi måste ta itu med att det äger rum 25 miljoner osäkra aborter varje år runt om i världen. Vi har resurserna och vi har kunskapen att säkerställa att alla har rätt att bestämma över sina egna kroppar och sin sexualitet. Vi måste få ett slut på osäkra aborter!

– En annan viktig fråga är sexualundervisning. RFSU har arbetat med sexualundervisning de senaste 86 åren. Jag kan verkligen se vikten av att alla unga människor i världen har tillgång till information om sina egna kroppar och sexualitet. Jag vet att vi möter motstånd när det gäller allsidig sexualundervisning, men vi har aldrig i vårt arbete mött något motstånd från ungdomarna själva. Jag vet att ungdomar över hela världen har frågor och att de vill ha information och att de vill få möjlighet att prata om det som berör dem.

Kan du berätta för våra unga parlamentariker här i Afrika hur man blir expert på SRHR?
– Jag lärde mig under min tid i riksdagen att parlamentariker verkligen kan göra skillnad när de samlas och visar ledarskap. De kan göra en skillnad i samhället och i deras medborgares vardag. Så jag uppmanar verkligen parlamentariker i Afrika att utnyttja den möjlighet vi har just nu att säkerställa tillgång till SRHR för alla.

Vad skulle du vilja se hända när det kommer till flickors och kvinnors rättigheter?
– Det jag har lärt mig från mitt arbete med SRHR är att samhällen, kulturer, normer och attityder verkligen kan förändras men de aldrig förändras på egen hand. Samhällen förändras av modiga kvinnor och män som möts för att bryta tystnaden och kräva handling, särskilt i kontroversiella frågor. Så jag tror att om vi bygger allianser och möts har vi all möjlighet att fullfölja de löften som gavs i Kairo 1994.

Text: James Ngechu
Översättning från engelska: Ulrika Hammar