Till sidans huvudinnehåll

Var är männen i RFSU?

Visste du att bara ca 20 procent av RFSU:s medlemmar är män? Samma sneda könsfördelning återspeglas hos organisationens anställda. Och tittar vi på vilka som blir informatörer eller sitter i förbundsstyrelsen är det ännu ojämnare. Hur kommer det sig? Det allmänmänskliga ämnet sex, och det viktiga begreppet sexualpolitik, berör ju alla. Så, var är männen i RFSU?

Kan det vara så att män inte engagerar sig i civilsamhället i samma utsträckning som kvinnor? Nej, tvärtom, berättar Johan von Essen som forskar på medborgerligt engagemang.
– Sverige är unikt på så vis att fler män än kvinnor är ideellt engagerade. Det beror på att idrottsrörelsen är så stor. Tar man bort den är det ungefär lika mellan könen. Varför idrotten lockar just männen vet jag inte. Det har gjorts på tok för lite forskning om hur genus påverkar vårt engagemang.

Johan von Essen forskar på medborgerligt engagemang.

Och varför just RFSU lättare engagerar kvinnor kan Johan von Essen förstås inte heller svara på. Men han säger att organisationer reproducerar sig själva.
– Många av de äldre organisationerna, som grundades i början av 1900-talet, skapades av män som då lockade till sig andra män. Att RFSU grundades av en kvinna, för kvinnors rättigheter, tror jag spelar roll.

RFSU har en fin grundberättelse

Det här håller Micke von Knorring, medlem i RFSU Stockholm, med om. Han har gått med i RFSU i två omgångar. Först i 20-årsåldern för att han ville veta mer om sexualupplysning och var politiskt intresserad av våra frågor. Sedan igen för några år sedan när han lockades av att få prata relationer med andra.
– Det finns en fin feministisk grundberättelse i RFSU som handlar om att tar sig från skuld och skam till sexuell frigörelse. Som man handlar det snarare om att gå från obekymrad idiot till en ständig självprövande, medveten person. Det är också en viktig berättelse, men den har inte har samma dragningskraft.

Micke von Knorring blev medlem i RFSU för att han ville träffa andra att diskutera relationsfrågor och flersamhet med.

Hur ska man då göra för att locka fler män till RFSU? Enligt Johan von Essen måste man skilja på rekryteringsfasen och “stanna kvar”-fasen. Rekrytering sker bäst inom nätverk, antingen ansikte mot ansikte eller i sociala medier. När det kommer till RFSU föreslår Johan att kvinnliga medlemmarna rekryterar män i sin omgivning genom att säga att de behövs i organisationen.
– Sedan kommer det svåra: Hur skapar ni en identitet så att män kan känna sig hemma här? Då är RFSU inte hjälpta av er kvinnliga historia utan behöver öppna upp rummet så att det känns välkomnande och angeläget även för män. Det räcker inte att säga “Du får vara med här.” Det måste kännas och märkas.

Andel i RFSU som uppger att de är män

Informatörer: 14 procent

Medlemmar: 20 procent

Anställda: 21 procent

I förbundsstyrelsen: 23 procent

Ombud på kongressen 2019: 28 procent

MÄN lockar till sig män

Några som varit särskilt bra på att välkomna män är organisationen med samma namn. Elis Larsson är föreningsutvecklare i MÄN vars medlemsbas till 85 procent består av män.
– Vi bjuder ofta in med pitchen “Kom och prata med andra män på ett sätt som du kanske aldrig gjort förut.” På mötena har vi högt till tak och alla är välkomna och vi försöker förmedla att det inte krävs några förkunskaper. Tilltal i kommunikationen är också viktigt. Vårt namn MÄN tydliggör vår nisch.

Men varför är det då så viktigt att ha en bred medlemsbas? Enligt Johan von Essen är det inte alltid det mest effektiva att ha oliktänkande inom organisationen.
– En organisation som vill vara en tydlig röst i politiken kan inte vara upptagen av ett internt samtal. Så oliktänkande bidrar inte till en effektiv lobbyorganisation. Men pluraliteten är en grogrund för demokratin. Därför är det viktigt att civilsamhället involverar unga och gamla, män och kvinnor och personer med olika uppfattningar och sätt att tänka.

Och för Hans Linde, ordförande i RFSU, är det självklart att om vi ska bli en organisation som är relevant för fler, så behöver vi öka mångfalden. Annars kommer vi inte lyckas leva upp till vårt motto om allas frihet att vara, välja och njuta, menar han.
– Gruppen medlemmar är idag väldigt homogen. Vi behöver fundera över vilka trösklar vi har och varför inte fler grupper ur samhället engagerar sig i RFSU. Det gäller män, men det gäller också personer med olika etniska bakgrunder och från olika klassbakgrunder. För att kunna bredda oss behöver vi bli både modigare och mer inlyssnande.

“Att vara med i ett förändringsarbete och känna att man är en positiv samhällskraft stärker alla, oavsett könsidentitet.”
Hans Linde, ordförande, RFSU

Medlemskapet i RFSU ger mycket

För Micke von Knorring har medlemskapet gett mycket. Idag är han aktiv inom RFSU Stockholms Fria relationsgrupp och hjälper till att skriva texter om flersamhet.
– Jag blev aktiv i RFSU för att jag behövde relationsupplysning och ville träffa andra som funderade kring detta. Idag kan jag mer om både sex och relationer och jag har hittat ett språk för att resonera kring frågorna. För mig har det varit betydelsefullt, säger han.

Och kanske är det här lösningen finns. Att hitta något som liksom krokar i våra kroppar och våra hjärtan. Oavsett om det handlar om den egna sexualiteten eller om politiken som kan förändra för flera.
– Att vara med i ett förändringsarbete och känna att man är en positiv samhällskraft stärker alla, oavsett könsidentitet, säger Hans Linde.

Andel män i andra medlemsorganisationer

Röda Korset: 28 procent

Rädda Barnen: 37 procent

Naturskyddsföreningen: 45 procent

MÄN: 85 procent


Text: Ulrika Hammar
Illustration: Eva Fallström