Till sidans huvudinnehåll
Ett gäng ungdomar bakom en banderoll med RFSU:s logga på.

Kambodjas unga sexualupplyser och påverkar

Demokratin i Kambodja är hotad och Sverige vill därför inte längre ge bilateralt bistånd. Men på lokal nivå stöttas civilsamhället. Och här går det att göra skillnad! RFSU:s samarbetspartner RHAC lär sina ungdomsaktivister hur de kan påverka lokalpolitiken.

I somras beslutade den svenska regeringen att avveckla det bilaterala biståndet på 200 miljoner kronor årligen till Kambodja. Anledningen är att man anser det svårt att nå fram i ett land där demokratin och rättssamhället är hotat. Istället satsar Sverige på att arbeta för demokrati genom att stödja människor på lokal nivå i civilsamhället som arbetar för mänskliga rättigheter. Och här kommer RFSU:s samarbetspartner RHAC in i bilden!

200 ungdomsaktivister igång

RHAC arbetar bland annat i ett särskilt projekt för att stärka ungas sexuella hälsa och rättigheter. Just nu är deras nära 200 ungdomsaktivister i full fart med att hålla sexualupplysning och gruppdiskussioner, anordna events och påverka lokala politiker.

Ett gäng unga tjejer står i grupp och pratar med varandra.
En grupp ungdomsaktivister från RHAC.

På många ställen tas ungdomarna emot väl i byarna de besöker. Men ett visst motstånd finns, särskilt från den äldre generationen.
  En del vuxna är rädda att sexualupplysning ska leda till att de unga har mer sex. De vill inte heller att ungdomsgrupperna ska komma och lägga sig i vad som händer i byn, säger Sek Sisokhom, ansvarig för programverksamheten på RHAC. 

Lär unga politiskt påverkansarbete

Ungdomsaktivisterna återrapporterar till RHAC vad de möter och får hjälp med att sammanställa detta. I vissa områden kan det handla om att droganvändningen bland unga är hög, i andra om problem med tonårsgraviditeter och barnäktenskap. Sammanställningen lämnas sedan in till lokala myndigheter med förslag på hur problemen kan åtgärdas.
  Det är vi anställda på RHAC som har ansvaret, men vi hjälper ungdomsaktivisterna att göra sina röster hörda och lär dem hur politiskt påverkansarbete kan utföras. Det behövs fakta för att kunna förändra i politiken, därför är deras kartläggning ett viktigt verktyg, säger Sek Sisokhom.

En ung person cyklar iväg med ryggen mot kameran. RFSU:s logga syns på tröjan.
En av alla deltagarna under The Bicycle Tour. Spana in RFSU:s logga på tröjan!

Nyligen anordnade en av ungdomsgrupp ”The Bicycle Tour of Angkor Wat” där 100 personer från hela Siem Reap provinsen deltog. Tillsammans lyfte de frågan om vikten av sexualupplysning och sexuell hälsa för unga.
  Gruppen tog en paus just vid Angkor Wat. Här hänger många ungdomar, men även äldre. Syftet var att öka förståelsen för ungdomsaktivisternas sexualupplysning. När vi väl lyckas nå fram till de vuxna, så ändrar de nästan alltid sin inställning och de förstår vikten av vårt arbete.

Lokala politiker deltog i aborträttsdag

En ung tjej håller upp en skylt med kambodjansk text.
Ley Sam är 22 år och en av ungdomsaktivisterna. Här håller hon upp en skylt med texten “Öka kunskapen om abortlagen i Kambodja.” som en del i RHAC:s aborträttskampanj.

En annan aktivitet som genomfördes nyligen var manifestationer i samband med den internationella aborträttsdagen. Här samarbetar RHAC med såväl lokala myndigheter som ungdomsaktivisterna för att lyfta frågan och minska stigmat och öka information kring abort (som är lagligt i landet, men som få kvinnor känner till).

Text: Ulrika Hammar