Till sidans huvudinnehåll
Ett gäng glada människor står tillsammans och vinkar.
Nyfikens projektgrupp med deltagare från många olika delar av RFSU.

Nationellt projekt stärkte såväl målgruppen som RFSU

Projektet Nyfiken som pågått under tre års tid är nu avslutat. Nyfikna nyanlända ungdomar har fått prata om sex och relationer. Och RFSU:s olika delar har fått möjlighet att komma närmare varandra.

I tre års tid har RFSU, med medel från Arvsfonden, rest land och rike runt för att träffa nyanlända ungdomar för sexualupplysning på lättare svenska samt utbilda yrkesverksamma och volontärer. När projektet nu är avslutat kan vi räkna till att vi nått ut till sammanlagt 2339 personer.
– För många av ungdomarna var det första gången någonsin som de fått ställa frågor, reflektera kring och diskutera ämnen som rör kroppen, sexualitet och sexuell hälsa, berättar Sonja Ghaderi, projektledare för Nyfiken.

Viktigt att utgå från ungas egna villkor

Att träffa personer på hvb-hem, alltså att vara hemma hos de vi sexualupplyser, var nytt för stora delar av RFSU när projektet inleddes. Yahia Saleh, projektmedarbetare hos RFSU Malmö berättar att det därför varit extra viktigt att utgå från de ungas egna villkor och behov.
– Vi har anpassat upplägget så att vi träffar dom på deras nivå. Och så har vi gett personalen chans att fundera över sin roll, kanske på ett annat sätt än vad de annars gör till vardags, säger han.

Blyg, men nyfiken

RFSU Göteborg har gjort en utvärdering av Nyfikenprojektet med hjälp av en referensgrupp bestående av sju personer från Somalia och nio från Afghanistan. Utvärderingen har sammanställts till en rad rekommendationer för RFSU:s fortsatta verksamhet. Den visade bland annat vikten av att bygga tillit för att underlätta samtal:
“Ni ska inte börja direkt och snabbt utan måste bygga upp mer tid. För först är man blyg men kanske också inuti nyfiken,” sa en av personerna ur referensgruppen.

Den visade också att det är viktigt att tänka på hur ett ämne presenteras och vilka perspektiv som ges. För många kan det kännas ovant och lite läskigt att prata om sex.
“Det kan bli så att man blir arg om någon pratar om sex om man aldrig hört förut. Man kan få en chock och då bli arg. För det är nytt och konstigt,” sa en av personerna ur referensgruppen.

Ytterligare en slutsats var vikten av att ha roligt under tiden. Att hitta ett avslappnat och avväpnande sätt att prata på:
“Ni (RFSU) har varit bra roliga och smarta och det har gjort att man vågar fråga er. Därför har det varit bättre här i denna gruppen än i skolan för nu känner vi er och det är mer kul.” 

Nyfiken förde RFSU samman

Men projektet har inte bara varit av betydelse för alla de vi träffat, utan även för RFSU som organisation. Nyfiken är det första nationella projektet med medarbetare från flera delar av Sverige.
– Arbetet har lett till att vi byggt ut informatörsverksamheten i RFSU Malmö och gett en rejäl skjuts till RFSU Umeås verksamhet. Vi har också utvecklat RFSU:s arbete med antirasism och hittat rutiner och kommunikationsvägar som knutit lokalföreningar och förbundskansli närmare varandra, berättar Sonja.

För Isis Wikén, projektmedarbetare hos RFSU Umeå, var det ovant att jobba i ett rikstäckande projekt. Särskilt som Umeå ligger långt bort från resten av verksamheten.
– Men när vi väl kom igång var det jättekul att ha kollegor i olika delar av verksamheten och få olika input. Det känns som att projektet bidragit till att många delar av RFSU kommit närmare varandra, säger hon.

Samtalsledare från målgruppen nästa steg

Nu är det upp till lokalföreningarna att fortsätta jobba med målgruppen på olika sätt. RFSU Stockholm och RFSU Malmö har tillsammans skrivit en ansökan tillsammans med Ensamkommandes förbund för att utveckla ett koncept med samtalsledare från målgruppen och som också har erfarenhet av migration.
– Det gör något särskilt när det är någon från samma bakgrund och med liknande erfarenhet som sexualupplyser. Det har vi förstått utifrån utvärderingen och den här ansökan är därför ett direkt resultat av Nyfiken, berättar Yahia.