Till sidans huvudinnehåll
Person håller upp stor klitorismodell i plast och tittar in i kameran och ler.
Sonja Ghaderi är projektledare från RFSU i det nya projektet.

RFSU startar nytt projekt med Funktionsrätt Sverige

Personer med funktionsvariationer får inte alltid sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda. Det vill RFSU och Funktionsrätt Sverige ändra på tillsammans.

Nu startar RFSU och Funktionsrätt Sverige ett nytt gemensamt projekt för att förbättra den sexuella hälsan hos personer med funktionsvariationer. Målet är dels att påverka politiker att skapa bättre förutsättningar för målgruppen, dels att vi själva ska bli ännu bättre på det vi gör.
– Många av oss som jobbar med SRHR behöver bli bättre på frågor om funktionalitet och många i funktionsrättsrörelsen kan bli bättre på frågor om sexualitet. Vi vill höja kunskapen inom våra respektive organisationer, säger projektledare Sonja Ghaderi.

Vardagliga hinder kartläggs

Projektet, som är treårigt och finansieras av Allmänna Arvsfonden, inleds med en enkätundersökning hos målgruppen. Den ska kartlägga vilka hinder de möter i vardagen och på vilket sätt deras sexuella och reproduktiva rättigheter begränsas. Resultaten sammanställs sedan till ett kunskapsunderlag för de beslutsfattare som har möjlighet att förbättra förutsättningarna.

Givetvis kommer erfarenheter från RFSU:s tidigare genomförda projekt tas i beaktande.
– Flera av RFSU:s lokalföreningar har genomfört projekt som handlar om sexualupplysning för personer med funktionsvariationer. De har bland annat viktig kunskap om situationer där personers rättigheter inte uppfylls som vi ska se till att ta tillvara på.

Frågor om sex får ofta stå tillbaka

Minst lika viktigt är Funktionsrätt Sveriges erfarenheter från sina 46 olika medlemsförbund. Det är en heterogen grupp med olika behov, men några saker har de gemensamt, berättar Hanna Öfors, projektledare från Funktionsrätt Sverige.
– Trots att frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa är viktiga för alla oavsett funktionalitet är det ett område som ofta får stå tillbaka i många av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund. Vi ser detta projekt som en chans att stärka våra positioner i dessa frågor och ser samtidigt fram emot ett omfattande kunskapsutbyte med RFSU.

Text och foto: Ulrika Hammar