Till sidans huvudinnehåll
En lärare pratar inför en skolklass.

RFSU inleder samarbete i Sri Lanka

I mars skrev RFSU avtal med en ny partnerorganisation i Sri Lanka. Den heter Family Planning Association of Sri Lanka, FPASL, och har funnits ända sedan 1954. Precis som RFSU har de faktiskt också en företagsdel som tillverkar och säljer kondomer. Vinsterna från detta går in i organisationens arbete med upplysning och påverkan samt till klinikerna de driver.

Bakom beslutet att inleda samarbete med en organisation på Sri Lanka ligger ett gediget arbete från RFSU:s internationella enhet på förbundskansliet. Ulrika Persson är en av dem som jobbar där.
– Vi ville utöka vår närvaro i södra Asien där det är ett större motstånd mot våra frågor än i till exempel Sydostasien. Sri Lanka är ett land med restriktiva lagar kring abort och sexualupplysning samt begränsade rättigheter för hbtqi-personer.

RFSU:s ekonomiska bidrag till FPASL är i inledningsfasen ganska litet (300.000 kr per år). Men RFSU hoppas också kunna bidra konkret i arbetet kring abort, bland annat genom det regionala aborträttsnätverk vi tidigare startat upp.
– Tack vare stöd från RFSU kan FPASL lägga ännu större fokus på att påverka attityder och normer kring såväl abort som hbtqi-frågor. Just nu gör FPASL en stor undersökning för att se vilka attityder befolkningen har kring abort. Genom att först fånga upp vad människor faktiskt tycker är det sedan lättare att bygga upp en påverkans- och kommunikationsstrategi. FPASL kommer dessutom börja stötta aktivism i sociala medier kring sina frågor, vilket delvis är ett nytt arbetssätt, säger Ulrika Persson.

En person med ögonbilden blir ledd av en seende person.
FPASL:s sexualupplysningspass i skolan. Bilden är från innan corona, just nu ligger tyvärr den här verksamheten nere.

Organisationens påverkansanvariga Sonali Gunasekera gläds över samarbetet som hon hoppas ska bidra till attitydförändringar gällande SRHR-frågor bland befolkningen.
– I samarbetet med RFSU och IPPF kommer vi dels lansera mediekampanjer som ska ta itu med den föråldrade synen på abort. Och dels ska vi göra en särskild kampanj som riktar sig till hbtqi-personer om deras rättigheter, berättar hon.

Vanligtvis besöker Ulrika Persson och hennes kollegor blivande partnerorganisationer på plats i landet. Den här gången har all kontakt istället fått ske över digitalt.
– Det har gått bra det också. Nu hoppas vi på att vi snart kommer kunna besöka FPASL och att de kan genomföra sina aktiviteter trots Covid-utmaningarna. Det ska bli intressant och också lärorikt för oss och våra andra partners i regionen.

Text: Ulrika Hammar
Foto: FPA Sri Lanka