Till sidans huvudinnehåll
Rural Women Rights Structure är en av de lokala organisationerna RFSU samarbetar med. De jobbar med rättigheter för kvinnor på landsbygden.

RFSU utökar arbetet i Liberia

Sedan 2017 har RFSU haft samarbetspartners i Liberia, ett land med många utmaningar när det kommer till SRHR-frågor. Nu kan vi utöka arbetet tack vare ett nytt avtal med ambassaden i Liberia. Syftet? Att stärka civilsamhällesorganisationer som jobbar med SRHR. Ett spännande och unikt projekt som kommer i precis rätt tid, menar många.

Ilot Muthaka är programansvarig för Liberia på RFSU. Trots pandemin har han kunnat vara på plats för att lägga grunden till det nya nätverk som RFSU nu ska bilda. Redan de första dagarna fick han en skrämmande bild av situationen i landet.
– Många av mina vänner där är läkare och jag upptäckte att de ofta fick rycka in nattetid. När jag frågade varför så sa dom: ”Det är på grund av konsekvenserna av osäkra aborter.” En läkare berättade för mig att han såg i genomsnitt tre kvinnor dö varje vecka på grund av osäkra aborter. Och detta är alltså i huvudstaden Monrovia. Hur är det då på landsbygden?

Två personer skriver under ett avtal.
RFSU:s generalsekreterare Ingela Holmertz och ordförande Hans Linde skriver på avtalet med svenska ambassaden i Liberia. Ilot Muthaka syns i bakgrunden men är suddig av säkerhetsskäl.

Viktigt att bryta stigmat

Att ändra abortlagarna enbart på de fyra år som projektet pågår är väldigt svårt. Däremot går det att arbeta med folkbildning för att öka kunskapen om konsekvenser av abortförbud och därmed ändra folks inställning till abort, och arbeta för att få bort stigmat. Och här har RFSU:s partnerorganisationer en viktig roll att spela. Redan i dag gör de mycket på lokal nivå, nu gäller det att skala upp insatserna så att effekterna blir ännu större.
– Vi vill hjälpa organisationerna att bygga en stark, gemensam allians och på så sätt tillsammans nå målen om allas rätt till sin kropp och sexualitet. RFSU har erfarenheter och kunskap kring detta som verkligen behövs i Liberia.

Större acceptans för hbtqi-personer

Som alltid i RFSU:s internationella arbete ligger dock ansvaret i slutändan hos våra partnerorganisationer. Vi stöttar upp med kunskap kring SRHR-frågor och politisk påverkan, tar initiativ till att starta upp nätverket. Men nätverket leds därefter av organisationerna själva, och besluten om upplägg och aktiviteter fattas av dem. Och mycket görs redan idag. RFSU:s partnerorganisation LEGAL har haft framgångar när det gäller att förändra synen på hbtq-personer. Detta tack vare sansade dialoger om hbtq-personers rättigheter med traditionella och religiösa ledare, något inte många lyckats med tidigare.
– Vi har nu sett att i många familjer och sammanhang har hbtq-personer blivit accepterade, toleransen har ökat. Det här är viktiga förändringar på lokal nivå som vi med hjälp av projektet hoppas kunna sprida nationellt.

Ilot berättar att den politiska pressen är hård på Liberias makthavare, som anpassar sig exempelvis till muslimska och kristna ledares syn på abort. Men han säger också att han tror på folkets egen möjlighet att påverka.
– Jag tror att genom folkets röst kan Liberia på lång sikt få ledare som förstår och respekterar vad folket faktiskt vill ha. I Liberia finns också en organiserad kvinnorättsrörelse som gör sin röst hörd. Och det är just här våra partners gör ett så fantastiskt jobb. Med det nystartade nätverket blir effekten ännu större.

Foto: Helen Jones 
Text: Helen Jones och Ulrika Hammar

Vad gör RFSU:s partnerorganisationer i Liberia?

Lyssna på vår podd Body Rights för att höra berättelser från våra partners och andra organisationer som kämpar för en Liberia fri från våld och förtryck.