Till sidans huvudinnehåll
Person med mörkt hår och glasögon och rosa tröja ser glad ut.

RFSU-medlemmen Sebastian Marell: "Mer upplysning på engelska, tack!"

Sebastian Marell från Studentföreningen P6 har förstått att texter - och samtal - på engelska kan vara ett sätt att sprida kunskap till fler. Också här på hemmaplan.

Sebastian Marell sitter i sitt studentrum i Lund när vi “ses” över zoom. Det är härifrån han gör det mesta i nuläget, oavsett om det handlar om att skriva på sitt examensarbete eller sköta det ideella engagemanget i föreningen Lunds Studenter Projekt Sex. Det var också här som idén väcktes att RFSU:s tidning Ottar även borde finnas på engelska.
– RFSU missar en stor målgrupp som vill ta till sig RFSU:s budskap och kunskap men som inte kan på grund av språket. Med mer material på engelska, däribland Ottar, skulle vi lätt kunna värva ännu fler medlemmar, både till oss och till RFSU och sprida kunskap till fler.

Person i blå skjorta och glasögon läser ett nummer av tidningen Ottar.
Sebastian Marell läsandes det engelska numret av Ottar.

Studentföreningen P6 har bedrivit sexualupplysning i Lund i snart 30 år. Länge fick de finansiering från Folkhälsomyndigheten, men när deras satsning på hiv-prevention drogs in för några år sedan försvann stödet. Den anställda fick sägas upp och föreningen hamnade i en svår sits. Men i samma veva inleddes ett nära samarbete med RFSU, som stöttar både ekonomiskt och med utbildningar, material och kondomer. Det var också vid denna tid som Sebastian började engagera sig. Idag är han stolt medlem i RFSU, samtidigt som hans ideella arbete i huvudsak läggs på P6 där han för närvarande är ordförande.
– Jag hade aldrig sett mig som en “organisationsperson” tidigare, men här stormtrivdes jag från första stund, mycket tack vare en genomtrevlig och ganska envis person som liksom halade in mig i föreningslivet.

“Att komma ut är ett politiskt mikrobeslut som vi alla har oerhört olika förutsättningar att fatta.”

P6 jobbar med något de kallar peer educators, ungefär jämlikeutbildare på svenska. Konceptet med peer-utbildare bygger på att ingen utger sig för att vara mer expert än någon annan, utan man lär av varandra. I bakhuvudet finns dessutom inställningen att den man pratar med själv vet bäst vad som gäller för just hen när det kommer till sex och relationer. Målgruppen är Lunds studenter, många av medlemmarna är utbytesstudenter och numera sker den mesta av kommunikationen på engelska. Många kommer från länder där man inte kan vara lika öppen med sin sexuella identitet och läggning och där sexualupplysning antingen är icke existerande eller lämnar mycket övrigt att önska. När Sebastian var 14 år kom han själv ut som hbtq-person inför sin familj. Hans eget komma ut-samtal fick honom att känna sig både älskad och bekräftad. Och för honom har engagemanget i P6 blivit ett sätt att stötta andra som kommer från förhållanden där det inte är lika enkelt.
– Men jag är egentligen helt ointresserad av komma ut-processen. Det är ett politiskt mikrobeslut som vi alla har oerhört olika förutsättningar att fatta. Många av dem jag träffar inom P6 som väljer att inte komma ut, gör det av helt rimliga skäl, som till exempel förföljelse och diskriminering.

Två personer sitter vid ett bord och lägger kondomer i kuvert.
Innan pandemin kunde studenter komma och hämta kondomer och glidmedel på Projekt Sex:s kontor, där erbjöds de även rådgivning kring kondompraktik, könssjukdomar och preventivmedel.

Sebastian berättar att han vill bidra till platser och möten där alla tillåts vara den de vill och där de kan känna på hur det skulle kunna vara att vara mer öppen. Innan corona utgjorde P6:s egna lokaler i AF-borgen mitt i Lund den platsen. Nu, när P6:s aktiviteter istället sker online, är just den här biten lite svårare.
– Vi arbetar mycket med gemenskapen. Folk ska kunna komma som de är och möta andra med en liknande inställning och diskutera. Tyvärr försvinner det nästan helt på zoom. Det vanliga är avstängda kameror och mikrofoner, vilket givetvis inte skapar samma tillit.

“Jag tror att P6 kan lära RFSU mer om att ha ett internationellt perspektiv även på hemmaplan.”

Men till hösten blir det förhoppningsvis fysiska möten igen och under tiden smids även andra planer. RFSU Malmö har startat något som de kallar för RFSU Integration Group, en engelskspråkig sexualupplysningsgrupp inom lokalföreningen, och här är tanken att P6 ska vara med och stötta och marknadsföra verksamheten.
– Jag hoppas att det kan vara startskottet för liknande grupper inom andra lokalföreningar. Jag vet att intresset och behovet finns. Och jag tror att P6 kan lära RFSU mer om att ha ett internationellt perspektiv även på hemmaplan.

Ottar på engelska!

Det första engelska numret någonsin av RFSU:s tidning Ottar finns nu ute. Det har tagits fram av Ottars redaktörer som hoppas kunna nå ut med kunskap om SRHR bredare här i Sverige - och internationellt. 

Tidningen finns att beställa via vår materialbutik.

RFSU Malmö Integration Group

... är en nystartad medlemsgrupp som arbetar med att nå ut med information om RFSU och sexualupplysning till personer som nyligen kommit till Sverige eller inte pratar svenska.

Är du intresserad av att vara med? Gå med i Facebookgruppen RFSU Malmö Integration Group!

Alla medlemsträffar sker på engelska.

Text: Ulrika Hammar