Till sidans huvudinnehåll
En tecknad bild av människor i grupp där en håller upp en skylt som det står idéprogrammet på.

Dags för ett nytt Idéprogram

Från sexualundervisning i skolan till fritt tillgängliga massagestavar. Just nu håller RFSU på att formulera ett nytt idéprogram. Kanske finns det något att lära från de tidigare?

Arbetarrörelsens arkiv är en ganska oansenlig byggnad belägen en bit från pendeltågsstationen i Flemingsberg utanför Stockholm. Men bakom dörrarna gömmer sig stora delar av RFSU:s spännande historia. Här finns foton, kongressprotokoll, verksamhetsberättelser och alla våra tidigare idéprogram sparade.

Viktigt se Idéprogrammet i sitt sammanhang

Idéprogrammet beskriver RFSU:s grundläggande värderingar. I det redogör vi för vår grundsyn och våra sexualpolitiska principer och ställningstaganden. Det är inte tänkt som ett åtgärds- eller handlingsprogram, men det ska vägleda oss när vi tar ställning i frågor som rör sexualitet.

Omslaget till RFSU:s första idéprogram.
I den här färgglada broschyren finns RFSU:s första så kallade principprogram dokumenterat.

Prydliga rosetter får pillas upp för att öppna två tjocka mappar med gamla dokument. Överst i den första högen ligger en färgglad broschyr med rubriken ”RFSU 1933-43”. Det är en sammanfattning av vad organisationen gjort under de tio första åren. Vårt första så kallade principprogram fastslogs 1934 och bestod enbart av sex punkter som RFSU skulle verka för, däribland införandet av sexualundervisning vid alla landets skolor och avskaffande av preventivlagen*. Men här finns även en i dagens öron obehaglig formulering: ”Rätt till abort och sterilisering på rasbiologiska, medicinska och sociala indikationer”.
– Det är viktigt att se idéprogrammen i sitt sammanhang. När RFSU bildas på 30-talet är rasbiologin en vedertagen vetenskap. Sterilisering är också något som diskuteras mycket i samtiden. Man anser att icke önskade arvsanlag bör förhindras, berättar Lena Lennerhed, professor i idéhistoria och tidigare ordförande i RFSU.

Lena Lennerhed står med händerna i fickorna och blickar in i kameran.
Lena Lennerhed var med och tog fram idéprogrammet på 90-talet. “När vi kom på att det skulle baseras på “frihet att vara, välja och njuta” så föll allt på plats”, minns hon.

I 1944 års idéprogram är raderna omformulerade. Nu heter det istället att RFSU vill verka för ”rätt till abort på sociala indikationer”. Anledningen är delvis den abortlagstiftning som kom 1938 och som tillät abort under vissa omständigheter, och att en steriliseringslag införts, men förmodligen också att tilltron till rasbiologin försvagats.

"Sexualiteten är en slags energi..."

På 1970-talet växer idéprogrammet till en helt annan storlek. Borta är de korta programpunkterna - fram träder i stället en nästintill poetisk text om synen på människan, samhället och sexualiteten. ”Sexualiteten kan beskrivas som ett slags energi som vi ständigt bär inom oss”. Men här finns också åsikter i praktiska frågor som rör föräldraskap, förvärvsarbete och könsroller.

“Gränserna för vad man ansåg vara RFSU:s område var väldigt vida. Vi skulle liksom ha in hela livet.”
Lena Lennerhed, f.d ordförande i RFSU

I 1981 års idéprogram kan man läsa att RFSU har en roll i att ifrågasätta den teknologiska utvecklingen som åsidosätter människors bästa. ”Den omfattande datoriseringen får inte tränga ut vår sociala gemenskap”. I idéprogrammet från 1990 har vi också synpunkter på karriärstänkandet: ”Uttröttade föräldrar är vår moderna tids mest utbredda försummelse av barn. RFSU kräver därför förkortad arbetstid”.
– Gränserna för vad man ansåg vara RFSU:s område var väldigt vida. Vi skulle liksom ha in hela livet. Det fanns inga begränsningar för vårt uppdrag. Man ville se sexualiteten i ett större samhälleligt sammanhang och RFSU som en viktig del av detta, förklarar Lena Lennerhed.

Massagestav hinder för goda relationer

I den andra av de bägge mapparna beskrivs diskussionerna som föregick de färdiga idéprogrammen. En debatt var den om tekniska hjälpmedel, alltså sexleksaker. Flera av förbundsstyrelsens ledamöter ansåg att de utgjorde ett hinder för goda mänskliga relationer, vilket riskerade motverka RFSU:s grundläggande syften. Andra ledamöter underströk dock att massagestavar i sin funktion är jämställbara med onani. I slutversionen av utkastet står det bara att RFSU tycker att tekniska hjälpmedel bör vara fritt tillgängliga och att vårdpersonal bör utbildas till att prata om sådana.

Lyssna på Idéprogramspodden

RFSU har släppt en rad idéprogramspoddar som ett underlag för diskussion. De går att hitta på sajten fabel.se/ideprogrammet

Det är dags att åter försegla mapparna med prydliga knutar. Det känns bra att allt finns bevarat, både det fina och det dåliga, våra styrkor och svagheter genom tiderna. De ständigt uppdaterade idéprogrammen vittnar om RFSU:s många framgångar genom årens lopp. Ändringar i abortlagstiftningen, avskaffandet av preventivlagen, sexualundervisning i skolan och förbättringar av hbtq-personers rättigheter. Men vi har också mörka delar av vårt förflutna, saker som vi inte får sopa under mattan eller förtränga. Många formuleringar visar att vi varit långt ifrån opåverkade av vår omvärld och den tid vi lever i.

Nästa Idéprogram ska vara länge

Vid nästa kongress 2023 ska det kommande idéprogrammet fastslås. Kanske har vi gått ett helt varv och är tillbaka på ett enkelt principprogram i punktform? Projektledare för processen, Hedvig Nathorst-Böös, hoppas på ett idéprogram som beskriver RFSU:s grundvärderingar på ett varaktigt sätt.
– Utifrån dessa kan vi sen löpande ta fram ställningstaganden kring aktuella frågor. På så sätt kan vi hålla fast vid vår ideologiska grund och samtidigt vara relevanta när omvärlden förändras.

*= lagen innebar att det var förbjudet att offentligt upplysa om och göra reklam för preventivmedel. Den avskaffades 1938.

Vad tycker du?

Efter sommaren går ett förslag om nytt idéprogram ut på remiss i medlemsrörelsen. Då har du din chans att tycka till! Håll utkik i facebookgruppen RFSU Medlemmar och i våra nyhetsbrev.

Text: Ulrika Hammar