Till sidans huvudinnehåll
Ett glatt gäng står framför FN-huset i Genève.
Hela RFSU-gänget framför FN-huset i Genève. Wathsala från Equite Sri Lanka, Moh från LGBT+ Rights Ghana, Manoj från Equite Sri Lanka, Augustina från Youth Harvest Foundation Ghana, Raul från RFSU Sverige och David från Planned Parenthood Association Ghana.

"Det ska inte vara kriminellt att identifiera sig som queer!"

I december åkte RFSU:s partnerorganisationer från Ghana och Sri Lanka till Genève för att bidra till viktiga förhandlingar om mänskliga rättigheter.

Var femte år blir varje medlemsland inom FN:s råd för mänskliga rättigheter granskat av de andra medlemsländerna. I år var det bland annat Ghanas och Sri Lankas tur. Innan den formella granskningens rekommendationer fastslås har civilsamhället möjlighet att tycka till.

För RFSU och våra partnerorganisationer är det av största vikt att brister i det som rör sexuella och reproduktiva rättigheter lyfts fram i granskningens rekommendationer. Under en vecka i början av december åkte därför representanter från RFSU:s partnerorganisationer till Genève för att göra sina röster hörda. Med sakkunniga från RFSU:s förbundskansli som bollplank formulerade och framförde de uttalanden.

Två personer klädda i svart och med glasögon pratar i varsin mikrofon.
Moh och David från Ghana uttalar sig.

Moh från LGBT+ Rights Ghana fokuserade i sitt uttalande på situationen för hbtqi-personer i Ghana. Ett lagförslag från 2021 försöker inskränka hbtqi-personers rättigheter, bland annat genom att göra det kriminellt att identifiera sig som queer. I sitt uttalande rekommenderade Moh att lagförslaget stoppas.

David från PPAG lyfte i sitt uttalande vikten av nationella riktlinjer för sexualundervisning och behovet av att kraftsamla sig för att få till en implementering av abortlagen. Det är många som fortfarande inte känner till att det numera finns lagligt utrymme för säkra aborter i landet och detta behöver synliggöras, menade David.

En person i kavaj och slips pratar i en mikrofon.
Manoj gör sitt uttalande.

Manoj från Equite uttalade sig med fokus på situationen för hbtqi-personer i Sri Lanka. Han lyfte hur den rådande ekonomiska och politiska krisen ytterligare har förvärrat diskriminering baserat på sexuell identitet och läggning, t.ex. vad gäller tillgång till hälsovård. Manoj uppmuntrade också alla närvarande medlemsstater att lägga fram rekommendationer för att avkriminalisera samkönade relationer.

Utöver uttalandena hann RFSU-delegationen med att ha bilaterala möten med diplomater för att pitcha sina rekommendationer. RFSU anordnade också ett eget event där civilsamhället och diplomater fick träffas under mer informella former.

Nu återstår att se om RFSU:s partnerorganisationers rekommendationer finns med när de officiella rekommendationerna för Ghana och Sri Lanka görs i rådet för mänskliga rättigheter i januari 2023.