Till sidans huvudinnehåll
Person med axellångt blont hår står med händerna på ryggen, ler och tittar in i kameran.

Emma är RFSU:s nya ungdomsrepresentant

Alla IPPF:s* medlemsorganisationer väljer varje år varsin ung person som ska representera dem i olika internationella sammanhang. För RFSU:s del föll valet i år på Emma Lager, 24 år från Stockholm.

Hej Emma! Kul att du är med oss! Hur kom det sig att du sökte dig till RFSU?
– Så länge jag kan minnas har jag alltid velat vara en del av RFSU verksamhet på något sätt, att få bli ungdomsrepresent är en ära för mig. Jag gillar att RFSU gör så mycket när det kommer till att förebygga rasism, sexism och hbtq-fientlighet. Många av dessa saker beror på kunskapsbrist, men genom samtal och genom att skapa trygga forum kan vi få människor att tänka större och få en bättre förståelse för sina medmänniskor. Det tycker jag att RFSU bidrar till.

Vad blir ditt första uppdrag som ungdomsrepresentant?
– Jag ska delta vid IPPF:s årsmöte i Bulgarien den 4-7 oktober. Med på resan är också RFSU:s generalsekreterare Ingela Holmertz och politiskt sakkunniga Seinab Hilowle. Jag känner mig otroligt exalterad att få resa dit tillsammans med dessa två personer som bär på mycket kunskaper och erfarenheter.

Vad händer på mötet?
– Vid förra årsmötet klubbades IPPF:s nya strategi. Nu ska alla medlemsorganisationer gå samman och se hur man kan använda den i det gemensamma arbetet. Mötet har i år temat “Power of the Many” för att understryka vikten av att man nu går vidare tillsammans.

Seinab, Ingela och Emma poserar framför en vägg med färgglad konst.
Seinab Hilowle, politiskt sakkunnig, Ingela Holmertz, generalsekreterare och Emma Lager, ungdomsrepresentant åker alla till IPPF:s årsmöte i oktober.

Vad är din roll under mötets gång?
– Jag är där för att träffa och diskutera våra frågor med andra unga personer från olika delar av världen. Planen är att både dela med mig av mina erfarenheter, och få lära mig en massa nytt. Efter mötet ska jag sammanställa det jag tar med mig därifrån och försöka sprida det både inom och utom RFSU.

Vilka frågor är det som intresserar dig allra mest?
– Sexualundervisning. Det handlar om så mycket mer än bara sex: Det har med relationer, normer, identitet och läggning att göra. Det handlar om att som unga ska få verktyg att förstå sig själv och sin omgivning.

När började du intressera dig för detta?
– Det var redan på högstadiet. Jag kom ut från sexualundervisningen med fler frågor än vad jag hade när jag gick in i klassrummet. Vår lärare gav oss bara en bok att läsa och sen fick vi se bilder på könsorgan som blivit påverkade av olika könssjukdomar. Undervisningen brast i information och inkludering på så många sätt. Jag kände att det inte var så här undervisningen skulle vara.

Vad gjorde du då?
– I gymnasiet började jag skriva en bok där jag intervjuade människor i olika åldrar och bakgrunder. Jag frågade dem hur deras sexualundervisning varit och vad de lärt sig men också hur de tyckte att undervisningen kan utvecklas. Boken blev tyvärr aldrig klar, men jag fick ändå nytta av arbetet med den. Det fick mig att tänka större kring de möjligheter och utmaningar vi har och idéer till vilka projekt jag vill göra. 

Hur tog du dessa insikter vidare?
– Dels under en projekledningskurs där jag fick möjlighet att skapa mitt eget projekt som döptes till “Let´s talk about sex education” och som riktades till unga och lärare. Jag hade workshops där vi tillsammans utvecklade metoder kring hur en kan inkludera unga bättre i sexualundervisningen. Och dels när jag studerade på Hyper Island till Content developer då jag hade en kurs där vi skapade en installation på temat “Pride”. I installationen visade vi hur kunskap kopplat till sexualundervisning kan leda till en större stolthet över den man är.

Ditt uppdrag för RFSU är helt ideellt. Vad gör du annars i livet just nu?
– Jag pluggar nu till socionom. Senaste året har jag jobbat i västerort med Järvaveckan samt en ungdomsverksamhet som heter Framtidens hus. Jag vill fortsätta jobba med barn och unga i framtiden, kanske på en ungdomsmottagning. Jag vill fortsätta utveckla projekt som bidrar till att ungas röster blir hörda.

*=IPPF är en global paraplyorganisation bestående av 150 medlemsorganisationer med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Läs mer på IPPF.org.