Till sidans huvudinnehåll
Chanthuru Thieveegan gestikulerar och tittar in i kameran. Han ser glad ut.

Han hjälper RFSU hitta partnerorganisationer i Sri Lanka

RFSU:s konsult från Sri Lanka, Chanthuru Thieveegan besökte nyligen Stockholm. Han berättade om utmaningen att hjälpa RFSU hitta organisationer att samarbeta med i en region där allt som rör SRHR är tabu.

För bara några veckor sedan lämnade RFSU in sin ansökan till Sida för åren 2024-2026. Vilka partnerorganisationer vi valt att samarbeta med grundar sig i ett gediget researcharbete och för detta tar vi ofta hjälp av personer som kan områdena. Chanthuru Thieveegan har sedan 2021 varit vår konsult i Sri Lanka. Han är uppvuxen i de norra delarna, Jaffna, och har god kännedom om området som är hårt drabbat av en 30 år lång konflikt.
– Behovet är jättestort av allt som rör överlevnad: Tak över huvudet, mat, vatten, el och hygien. Då är det lätt att frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa prioriteras ner. Men behovet av preventivmedel och rätten till ett liv fritt från sexuellt våld är ju lika stort under en krissituation. Folk slutar inte ha sex bara för att de är hungriga.

Sex är tabu att prata om

Arbetet försvåras av att allt som har med sex att göra är helt tabu att prata om. När Chanturu gjorde sin kartläggning av civilsamhällesorganisationer i området hittade han ingen som sade sig jobba med SRHR.
– Inom tamilkulturens slutna system är allt som rör sex ett högriskämne att prata om. Organisationerna säger gärna att de arbetar med att skydda barn och unga, mental hälsa eller socialt stöd. Men jag vet att de ändå har en massa erfarenheter av exempelvis sexuellt och könsbaserat våld och oönskade graviditeter.

Av 15 undersökta organisationer valde Chanthuru tillsammans med RFSU ut två till att bli RFSU:s samarbetspartners. De blev därefter utbildade i att lyfta de känsliga frågorna på ett fungerande sätt med unga, lärare och vårdpersonal.
– Partnerorganisationerna kom fram till att det är lättare att nå ut om vi använder andra uttryck. Istället för att säga sexualundervisning säger vi “utbildning i livsfrågor” och istället för preventivmedelsrådgivning säger vi bara “tillgång till vårdtjänster”.

"Penisar och vaginor finns i hela världen"

Det gäller alltså att gå varsamt fram. Chanthuru vet själv vad som kan hända om man inte tar hänsyn till och respekterar de sammanhang man befinner sig i.
– Jag har blivit anklagad för att ta västerländska idéer till norra Sri Lanka. Men penisar och vaginor finns ju i hela världen och alla har rätt att få information om sina egna kroppar! I skolan får vi lära oss om våra hjärtan, huvuden och händer, varför inte om våra reproduktiva system? Det är verkligen inte en västerländsk idé!

Chanthuru Thieveegan sitter vid ett skrivbord och antecknar. Han har vinröd skjorta.
Chanthuru Thieveegan är själv tamil och uppvuxen i norra Sri Lanka.

Ett annat sätt att anpassa sig efter sammanhanget är att använda andra metoder än vanlig skolundervisning. Lärarna tycker att SRHR rör viktiga frågor, men känner inte att de har kompetens att prata om det. Partnerorganisationerna tog därför fram olika metoder att använda i sexualundervisningen, till exempel drama, dockteater, serieteckningar och konst.
– Genom att partnerorganisationerna själva får ta fram metoder känner de ägandeskap och ansvar för att sprida kunskapen. Samarbetet med RFSU blir därmed inte “doner driven” utan “owner driven”. Det gör det hela mycket mer hållbart på längre sikt.

Upprörda känslor även på Stockholms gator

Under sitt besök i Stockholm fick Chanthuru syn på vilka frågor som väcker upprörda känslor i Sverige. Han gick förbi en grupp ungdomar på Södermalmstorg som var engagerade i djurs rättigheter. Något som människor runt omkring tycktes bli väldigt provocerade av.
– Så även här möts unga personer av människor som är en av en helt annan åsikt. En äldre person gick fram och röt att han minsann behövde äta kött och anklagade ungdomarna för att se bleka och sjuka ut. Men de svarade bara på ett lugnt och vänligt sätt. Det var en ögonöppnare för mig. Vi har en bild av att unga ska protestera högljutt och våldsamt. Det var fint att se hur de gick tillväga.

Text och foto: Ulrika Hammar