Till sidans huvudinnehåll
Två personer sitter vid ett bord och lyssnar på en tredje kvinna som talar.
Nino Tsereteli (i mitten på bild) från Tanadgoma i Georgien väntar på sin tur att tala under ett EU-möte.

"Jag talade på uppdrag av kvinnorna i mitt hemland"

När RFSU får möjlighet att lyfta SRHR och jämställdhet som en viktig fråga i EU:s biståndspolitik väljer vi att ta våra partnerorganisationer till hjälp.

Under våren är Sverige ordförande för EU. RFSU har fått medel från medlemsorganisationen CONCORD för att uppmärksamma EU:s utvecklingspolitik under den här perioden.
– Nu har Sverige möjlighet att trycka på för att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, blir ett prioriterat område i EU:s biståndspolitik. Det vill vi synliggöra på olika sätt, säger Sara Österlund, senior policyrådgivare på RFSU.

Partnerorganisationerna gör egna uttalanden

Det här är egentligen inget nytt. RFSU har länge jobbat för att Sverige ska göra sin röst hörd för ökad jämställdhet och allas rätt till sin kropp och sexualitet. Men med extra medel går det att göra extra insatser.
– Vi har tagit fram policyunderlag och faktablad som även andra civilsamhällesorganisationer kan använda sig av i sitt påverkansarbete. Vi har också gjort en film där våra partnerorganisationers berättar om hur situationen ser ut för dem. Och så har vi låtit partnerorganisationerna själva få föra sin talan vid olika möten.

En av dem var Sivaanthi Thanenthiran från det asiatiska nätverket Arrow som vid lanseringen av rapporten The Game Changer, fick möjlighet att uttala sig. “Det finns potential för en starkare röst från EU när det kommer till jämställdhet och SRHR”. sa hon bland annat.

Därför bör EU prioritera SRHR

En annan var Nino Tsereteli från RFSU:s partnerorganisation Tanadgoma i Georgien som deltog vid ett svenskt EU-möte.
– Mitt viktigaste budskap var att utan förverkligande av sexuella och reproduktiva rättigheter är det omöjligt för kvinnor att delta fullt ut i samhället, att bidra till den ekonomiska utvecklingen och delta i de politiska processerna. Därför bör EU prioritera SRHR.

Nino Tsereteli är glad över att Tanadgoma fick möjlighet att bidra, och tror att hennes uttalande nådde fram.
– Det händer tyvärr inte så ofta att civilsamhällesorganisationer från vår region tar plats i de här sammanhangen och lyfter upp frågor som rör oss på EU:s dagordning. Den här möjligheten spelar en viktig roll för att främja SRHR, både i Georgien och globalt. Det var också stärkande för mig personligen då jag kände att jag talade på uppdrag av så många kvinnor i mitt hemland.

Polen och Ungern kommer motverka SRHR

Inom kort är Sveriges EU-ordförandeskap över för den här gången och Spanien tar över. RFSU har redan översatt en del av vårt material till spanska åt de som tar över stafettpinnen. Det gäller att ta chansen att hitta allierade i förändringsprocessen.
– Det är extra viktigt att Sverige och Spanien visar framfötterna för sedan kommer Polen och Ungern som ordförande och de kommer ta alla chanser de kan att montera ner SRHR och jämställdhet, säger Sara Österlund.

Text: Ulrika Hammar