Till sidans huvudinnehåll
Bonnie Dahlström står framför ett silvrigt draperi. Hon har keps och glasögon och händerna i sidorna.

RFSU-medlem och folkbildare

Har sexuella och reproduktiva rättigheter med klimatet att göra? Självklart, tycker RFSU Malmö-medlemmen Bonnie Dahlström. Hon startade nyligen Klimax, en medlemsgrupp med fokus på just dessa två frågor.

Bonnie Dahlström är folkbildare ut i fingerspetsarna. Hon fullkomligt älskar att göra viktig kunskap tillgänglig för allmänheten. Redan i gymnasiet engagerade hon sig som läxhjälpare. Genom årens lopp har det sedan handlat om allt ifrån att prata med unga om ömsesidigt sex till att engagera fler i klimatfrågan.
– Folkbildning är mitt kall och något som genomsyrar allt jag gör, oavsett vilken fråga det handlar om, säger hon.

Bonnie Dahlström sitter på trappan till ett hus. Hon ler och tittar åt sidan.
Bonnie utanför konstateljén i Malmö där den senaste medlemsträffen hölls.

Informatörsutbildning inkörsporten till RFSU

När Bonnie hittade till RFSU Malmö 2018 var hon ivrig att få komma igång och göra något. Inom kort gick hon informatörsutbildningen, vilket mynnade ut i ett djupt engagemang för sexualupplysning som höll i sig fram till covidpandemin. Då tog det abrupt stopp.
– Jag var inte alls aktiv som informatör under pandemin. Vi anordnade sexualupplysningspass online då, men för mig var det inte alls samma sak. Det kändes som att sitta och prata i radio mer än att undervisa.

Bonnie Dahlström står lutad mot en tegelvägg. Hon ser lugn ut.
Det är inte svårt att se kopplingen mellan klimatkrisen och SRHR tycker Bonnie:
– Krisen innebär större risk att dö i förlossning och svårare att få tillgång till preventivmedel och abort.

När RFSU:s informatörer, inklusive Bonnie, kunde sexualupplysa ute i skolorna igen, involverade hon sig samtidigt i ett projekt som går ut på att få folk att agera för klimatet. Och Bonnie, som alltid haft en förkärlek för hur olika samhällsproblem och deras lösningar interagerar, såg plötsligt kopplingar mellan sex och klimat.
– Jag började se klimatkrisen utifrån ett SRHR-perspektiv. Krisen innebär till exempel större risk att dö i förlossning och svårare att få tillgång till preventivmedel och abort. Varför tipsas det inte om att ha kondomer hemma i broschyren “Om krisen kommer”? Folk måste kunna ha säkert sex även under svåra förhållanden. För det är ju inte så att vi slutar ligga för att elen går.

“Klimat-, natur- och miljökriser är akuta och kollektiva angelägenheter som hotar de mest grundläggande livsvillkoren för oss människor på planeten. Därför är det en självklarhet att dessa ekologiska kriser handlar om mänskliga rättigheter, och därmed berör sexuella och reproduktiva rättigheter.”
RFSU:s idéprogram Kompassen.

"Jag vill aktivera folk"

Så väcktes idén om att starta medlemsgruppen Klimax. Bonnie visste på en gång att det inte skulle vara en föreläsningsserie. I stället ville hon anordna olika kreativa workshops. Att sitta och sy på ett lapptäcke tillsammans kan ge en annan typ av samtal, och därmed en annan typ av lärande, än att sitta still och bara lyssna.
– Jag vill aktivera folk. Vi kan tillräckligt mycket om klimatkrisen nu, vi behöver inte kunskapshöja. Vi behöver verktyg för att faktiskt göra något.

Ett gäng sitter runt ett bord och pratar. På bordet ligger grönsaker och papper.
Redan på gymnasiet gillade Bonnie Dahlström att lära ut, till exempel som läxhjälpare.
– Folk säger att man ska välja ett yrke inom något man är bra på och som ger energi tillbaka. Folkbildning gör det för mig, säger Bonnie Dahlström.

I skrivande stund har Klimax hunnit ha två träffar, och fler är inplanerade. Vid första tillfället tillverkades fröbomber - en blandning av frön, lera och jord som formas till bollar. Dessa går sedan att kasta in på olika platser där man vill att det ska växa exempelvis blommor. Metoden har länge använts av klimataktivister i USA.
– Det är skönt att göra något med händerna, det är lugnande att rulla och krama jordbollar. Och lugnet kan behövas när man pratar om så svåra saker som vad en klimatkris kan få för följder för vår sexuella hälsa.

En burk med kimchi i står på ett bord.
“Fermenting as fomenting” hette en av Klimax träffar, vilket betyder ungefär “Fermenting som en förändringsprocess”. – Att prata om att bygga en rörelse och samtidigt sätta i gång en fermenteringsprocess, som ju också är en typ av rörelse, var väldigt givande, säger Bonnie.

Fermentering i fokus

Vid den andra träffen var fermentering i fokus och tillsammans gjorde deltagarna stora mängder kimchi. Här pratades det om vikten av social organisering och hur man kan agera kollektivt. Kimchins fermenteringsprocess fick vara symbolen för hur en aktivistisk rörelse kan byggas - flera ingredienser som samverkar kan starta en kraftfull förändring.
– Det viktigaste man kan göra just nu är att engagera sig tillsammans med andra. Vi har inte längre tid att ägna oss åt individuella livsstilsförändringar. Vi behöver använda det vi redan kan och hitta ett sätt att kanalisera in det i miljörörelsen. Tillsammans kan vi förändra!

Text: Ulrika Hammar