Till sidans huvudinnehåll
Ett gäng personer i färglada kläder står prydligt uppradade, ler och tittar in i kameran.
FOSDOO är en av RFSU:s nya partnerorganisationer i Sri Lanka. Med utgångspunkt i det som kallas "menshygien" lyckas de få in samtal om sexualitet i skolornas undervisning.

RFSU:s partners i Sri Lanka står upp mot konservativa könsroller

När många andra biståndsorganisationer lämnar ett krisdrabbat land som Sri Lanka, går RFSU istället in för att stötta. Här välkomnas vi med öppna armar av organisationer som arbetar med SRHR. Vilka partners vi nu väljer att jobba med har sin grund i RFSU:s styrdokument Sextanten.

Det är lätt att tro att bistånd bara är pengar som förmedlas till behövande människor i andra länder. Men stödet går betydligt djupare än så. När RFSU förmedlar svenskt bistånd görs det med avstamp i en välgenomarbetad strategi och i syfte att stärka och stötta på lång sikt. De partners vi väljer är organisationer som redan arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), med mänskliga rättigheter eller med hbtqi-personers rättigheter. En viktig aspekt är också att förmedla kontakter mellan organisationer, både inom och mellan länder, som kan bli hjälpta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Under 2023 ska RFSU välja ut de partners vi ska samarbeta med under nästa avtalsperiod med Sida, det vill säga 2024-2028. Nu vill vi passa på att berätta mer om det här arbetet. Först ut är Sri Lanka, ett helt nytt land för RFSU. Ulrika Persson och Anna Rambe arbetar på RFSU:s förbundskansli och är programansvariga för Sri Lanka.

På vilket sätt har RFSU:s nya internationella strategin påverkat valet av partners?

– Strategin har sin utgångspunkt i RFSU:s styrdokument Sextanten. När vi arbetade fram den blev det tydligt att RFSU behöver utvidga partnerskap med organisationer som arbetar ännu mer med grupper som utsätts för olika typer av diskriminering och marginalisering.

– Inbördeskriget, tsunamin och den nuvarande politiska och ekonomiska krisen har gjort den norra delen av Sri Lanka oerhört utsatt. Därför blev det självklart att identifiera organisationer i just den delen av landet, samt organisationer med tydligt feministiskt arbete, till exempel muslimska kvinnors organisering och fabriksarbetare i frihandelszoner.

Sri Lanka är ett land som befinner sig i en djup ekonomisk och humanitär kris. Hur är det för RFSU att arbeta i ett sådant land?

– RFSU arbetar med att ge finansiellt stöd och mentorskap till lokala organisationer. Vi besöker våra partnerorganisationer en gång per år. Vi har också kontinuerliga dialoger över zoom med partners och försöker hålla oss uppdaterade om situationen genom media och genom andra organisationer verksamma på Sri Lanka. Nuvarande inflation ligger på 70 procent så utmaningen är stora. För att göra det mesta av RFSU:s bidrag nätverkar vi med FN-organ och andra civilsamhällesaktörer. Många internationella givare har lämnat Sri Lanka och behovet av SRHR är enormt. RFSU välkomnas med öppna armar!

En person håller fram en klitoris i plast som tre andra personer fnissande tar emot.
Ulrika Persson ger en klitorismodell i plast till de feministiska konsulterna som hjälpt RFSU i processen med att hitta partnerorganisationer i Sri Lanka.

Vilka är de nya partner organisationerna?

– FOSDOO och JSAC, två organisationer med huvudkontor i Jaffna. De stöttar kvinnors rättigheter, arbetar mot våld och bedriver skyddade boende. De jobbar med hälsofrågor och tillgång till, och information om, SRHR. 

– FPASL, Family Planning association in Sri Lanka, är en systerorganisation till RFSU. De liknar RFSU i mångt och mycket. De har kliniker runt om i Sri Lanka och är en progressiv och snabbfotad organisation som jobbar mot diskriminering av kvinnor, ungdomar och hbtqi-personer. De har bland annat gjort en studie där man tittat på attityder och värderingar kring abort. Eftersom abortlagstiftningen är en av de mest restriktiva i världen så behövs ett långsiktigt stöd.

– MWRAF är ett gäng starka, muslimska kvinnor som har organiserat sig sedan 40 år tillbaka. De vill förändra så att det bland annat ska gå att ta ut skilsmässa även som muslimsk kvinna. De jobbar mycket med muslimska ledare och lyckas sakta men säkert flytta fram positionerna kring kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp.

– Stand Up Movement är en aktivistorganisation med fokus på arbetare inom tillverkningsindustrin i vilken många också säljer sex. Organisationen har i uppdrag att säkerställa den sexuella hälsan. De fokuserar också på frågor som rör hbtqi-rättigheter och frihet från våld.

Person står med skylt i en demonstration där det står "We want our country back" på.
Zainab Hassen, aktivist och projektledare i ett av RFSU:s projekt i Sri Lanka demonstrerar iklädd en av våra Elise-tröjor.

Vilka är deras största utmaningar för de här organisationerna?

– Restriktiv SRHR-lagstiftning samt konservativt och religiöst motstånd i samhället. Politisk och ekonomisk kris. Och enormt konservativa könsroller.

Vad hoppas man uppnå?

– Partnerorganisationerna vill bidra till en samhällsutveckling där kvinnor, hbtqi-personer och ungdomars SRHR erkänns. Alla ska vara fria från våld och ha tillgång till sexualundervisning och hälsovård som är på ungas villkor.

Hur kan RFSU stötta detta arbete?

– RFSU ger finansiellt stöd, men bidrar också med lärdomar från RFSU:s långa arbete i Sverige och våra andra partners erfarenheter i regionen. RFSU kan även bidra med nätverk och tillgång till information om regionala och globala överenskommelser och dess uppföljning. Redan nu har RFSU gett stöd till en hbtqi-organisation att presentera sin skuggrapport i rådet för mänskliga rättigheter i Genève. Vi möjliggjorde dessutom en rad möten med viktiga singalesiska aktörer i samband med detta.

Två personer har tagit en gemensam selfie. En har glasögon, båda är blonda.
Anna och Ulrika på resande fot.

Vad händer härnäst?

– Vi ska åka till Sri Lanka i början på februari. Då ska vi träffa alla partners och prata om deras viktiga arbete. Vi ska även göra finansiella kontroller tillsammans RFSU:s controller. Det är viktigt för att få kunskap om hur vi fortsatt kan stödja deras organisationer att bli starka och kunna söka bidrag från andra givare. Vi kommer också att träffa UNFPA och Diakonia som har ett landkontor i Colombo. Nätverkande står alltid på agendan och det är bra att få information från många olika - de stärker vår egen kunskap och analys.

Text: Ulrika Hammar
Foto: Anna Rambe och FOSDOO