Till sidans huvudinnehåll
Linnea står i FN:s förhandlingssal.
Linnea Håkansson, politisk sakkunnig på RFSU, medverkade under förhandlingarna i CSW 2023.

Så bidrog RFSU till förhandlingarna på FN:s kvinnokommission

Världens länder har nu lovat att göra mer för att kvinnor och flickors rättigheter ska säkerställas inom digital teknik. Temat för årets upplaga av FN:s kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW) i New York var digital teknologi, innovation och utbildning. På plats fanns Linnea Håkansson, politiskt sakkunnig på RFSU och rådgivare till i svenska regeringens delegation på CSW. Flera av RFSU:s partnerorganisationer, IPPF och allierade från hela världen var också där.

Vad hände egentligen vid årets CSW?

– Det var den mest intensiva på flera år. Dels för att det var ett rekordår med upp till 8 000 deltagare, dels för att förhandlingarna blev extremt utdragna. Trycket var hårdare i förhandlingarna och det anordnades mycket mer påverkansaktiviteter på vissa teman runt omkring.

Vad har CSW för roll och betydelse för kvinnors jämställdhet i världen?

– Kommissionen ska följa upp den globala handlingsplanen för jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen. Tillsammans ser man över: Hur långt har vi kommit? Vad behöver göras? Detta är något staterna tillsammans måste komma överens om. Är förhandlingarna framgångsrika, och staterna kan nå konsensus, resulterar det i gemensamt formulerade slutsatser.

Varför är det så svårt då?

– Det finns en massa motsättningar. En av de mest kontroversiella är den som rör våra frågor, alltså sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. För RFSU var det viktigt att se till att sexualundervisning (comprehensive sexuality education) kom med i slutsatserna då det prioriterade temat rörde utbildning. Flera medlemsstater motsätter sig dock detta.

– Det finns också ett stort motstånd mot aborträtten och mot hbtqi-personers rättigheter, inte bara från medlemsstaterna utan också från olika organisationer. Till exempel stod det en civilsamhällesorganisation utanför förhandlingarna och visade en film som ifrågasatte transpersoners rättigheter. Men det finns också otroligt mycket kraft i SRHR-rörelsen – något som var mäktigt att få uppleva på plats!

Vad är RFSU:s roll i det hela? Är vi med och påverkar på något sätt?

– Vi har jobbat med påverkan under hela hösten. Vi vill uppmärksamma den koppling som finns mellan digital teknologi, utbildning och SRHR och öka kunskapen om detta bland beslutsfattare och allierade partners. Under CSW följer vi förhandlingarnas gång och stöttar med fakta och underlag på SRHR-området. Detta gör vi tillsammans i olika nätverk.

Vilka var de största framgångarna i förhandlingarna, enligt dig?

– Att sexuell och reproduktiv hälsa nämns i samband med digital sjukvård. Telemedicin är ett ord som många tolkar som att det betyder abort, men det fick vi ändå med. Vi fick också med att det är viktigt att den digitala vården är baserad på evidens och vetenskap och att personlig data ska vara skyddad. En annan fantastisk sak är att mänskliga rättigheter nämns nästan dubbelt så många gånger gånger i dokumentet, jämfört med förra årets slutsatser. Det är viktigt för att påminna om de grundläggande skyldigheter som medlemsstater har att leva upp till.

Hur går det till när man väl är på plats?

– Jag ingick som rådgivare i den svenska delegationen å RFSU:s vägnar. Här fanns också representanter från bland annat Svenska Kyrkan, LSU och Unizon. Vi får veta Sveriges ståndpunkter och måste såklart hålla oss till dessa, men vi framhåller såklart vår egen sakkunskap inom SRHR och försöker se till att det uppmärksammas. Vi är mycket glada att Sverige lyfte SRHR, sexualundervisning och hbtqi-personers rättigheter i sitt tal under CSW.

– Sedan var flera av våra partnerorganisationer där och då ville jag förstås lyssna på vad som är viktigt för dem och se om vi tillsammans kunde mobilisera oss i vissa frågor. Då CSW välkomnar aktivister från hela världen, är det även ett viktigt tillfälle att lära sig om olika frågeställningar och händelser i världen. Representanter från RFSU:s partnerorganisationer ibland annat Georgien, Kenya och Latinamerika var på plats.

Vad är du särskilt nöjd över när det gäller slutresultatet?

– En sak RFSU och våra partnerorganisationer lyfte är vikten av att personlig data som samlas in om personers SRHR, inte bör delas eller säljas. Idag säljs och delas data som finns i vissa appar, ofta med tredje parter utan att användare tänker särskilt mycket på det, men om det rör information till exempel om könssjukdomar, menscykeln eller sexliv, kan det få stora konsekvenser, särskilt i sammanhang där till exempel samkönade relationer eller abort är olagligt. Vi har även lyft vikten av att SRHR-information på nätet inte får censureras godtyckligt, samt att det är viktigt att motverka desinformation (information som med flit är felaktig eller menad att vilseleda) och misinformation (information som kan ha skapats av någon som inte har koll på fakta) om SRHR.

Men hallå, du har ju varit i New York i två veckor?! Hur var det, vad gjorde du mer?

– Det var en väldigt intensiv session men jag hann med att träffa vänner i Brooklyn under helgen. Många vänner och bekanta var på CSW i olika kapaciteter, så det kändes även lite som en jättestor reunion efter alla dessa år av pandemi!

Text: Ulrika Hammar