Till sidans huvudinnehåll
Ett gäng glada personer sitter i en trädgård. De formar sina händer till hjärtan framför sig och ler.
Representanter från RFSU och vår nya partnerorganisation Feminist for Peace, Justice and Rights Centre poserar tillsammans efter ett möte.

RFSU:s partners i Kenya trotsar SRHR-motståndet

Trots osäkerheter kring den fortsatta finansieringen från Sida av RFSU:s internationella verksamhet fortsätter arbetet som planerat under 2024. I Kenya har två stora organisationer fasats ut för att ge plats åt tre nya, mindre. Nyligen anordnade RFSU ett möte med alla kenyanska partnerorganisationer på plats i Nairobi.

– Det kändes mycket hoppfullt. De av våra partners som varit med ett tag blev glada över att träffa nya, unga organisationer. För de nya känns det skönt att ha stöd från dem som är kunniga i juridik och påverkansarbete, säger Carolina Poggio, programansvarig för Kenya hos RFSU.

Ofrivilligt gravida tvingas sluta skolan

En av de nya organisationerna är Zamara Foundation som arbetar med SRHR-frågor på lokal nivå. Bland annat stöttar de flickor som blivit ofrivilligt gravida och därför tvingats sluta skolan.
– Orsakerna till de så kallade tvångsgraviditeterna är många: brist på sexualundervisning, ingen möjlighet till abort och dålig tillgång till preventivmedel. Zamara har ett särskilt program för unga flickor där de både får sexualupplysning och lär sig om sina rättigheter, säger Ilot Muthaka, även han programansvarig för Kenya hos RFSU.

Kondombrist i hela Kenya

Ilot Muthaka berättar att det är kondombrist i hela Kenya, orsakat av mindre statliga resurser i SRHR och nedskärningar från bland annat UNFPA. Bristen leder inte bara till oönskade graviditeter, det gör också att hiv-fallen ökar. Faktum är att samtidigt som hiv fortsätter sjunka i populationen i stort, ökar det i gruppen unga mellan 14 och 19 år. Själva kondombristen leder till minskad kunskap om att skydda sig.
– Ungdomarna vet inte vad kondomer är, och har inte tillgång till dem.

Fakta om biståndet

Den 15 mars i år meddelade Sida att de kommer att säga upp alla avtal med strategiska partnerorganisationer, inklusive RFSU, från och med den 1 januari 2025. Det innebär att det i nuläget är osäkert hur finansieringen till bland annat våra kenyanska partnerorganisationer kommer att se ut därefter. Läs mer på concord.se

En annan ny organisation för RFSU är Feminists for Peace Rights and Justice Center. Det är ett kollektiv av unga feminister som uppstod efter att flera personer varit utsatta för sexuella övergrepp i Kenyas slumområde Kibera. Nu har de upprättat en mötesplats i området där de ger stöd, utbildar och har ett skyddat boende för tre personer åt gången.
– Organisationen har en stark förankring hos den mest utsatta delen av befolkningen. Nu fokuserar de på att utveckla sin organisation, bygga ut kontoret, kanske införskaffa en dator. Med förlängt samarbete efter 2024 skulle vi kunna bidra till ännu mer, säger Carolina Poggio.

Vill förbättra sexualupplysningen

RFSU:s tredje nya samarbetspartner heter Kenya SRHR Alliance och består av 19 stora och mindre organisationer. I en gemensam treårig satsning vill RFSU tillsammans med SRHR Alliance verka för att förbättra sexualundervisningen i Kenya så att den inte bara handlar om hälsa utan också om njutning. Denna ska gynna deras 19 medlemmar, bland annat de som inte har SRHR som fokus, och även andra av RFSU:s partners.
– Vår förhoppning är att vi kan dra nytta från det arbete som RFSU stöttat i Liberia kring positiv sexualitet, och kanske samarbeta med våra partnerorganisationer där för att se hur de arbetat med liknande utmaningar. Projektet ska detta år satsa på att producera innehåll och paketera det för att nå ut till olika målgrupper. Även här hoppas vi förstås på möjlighet att erbjuda ett långsiktigt arbete, säger Carolina Poggio.

En anslagstavla som det står agitate, organize, educate, liberate, celebrate på.
En gemensam anteckning från partnermötet och hur vi tillsammans möter SRHR-motståndet: Agitera, organisera, utbilda, befria och fira!

Motståndet mot SRHR ökar

Vid partnermötet arbetade man strategiskt med tre scenarier där ett innebär fortsatt finansiering med förändrade villkor, två innebär avslutade samarbeten och ett tredje samma som vi har idag. Carolina berättar att det finns en stark vilja till fortsatt verksamhet, men utan samarbete med RFSU kommer det vara svårare. Motståndet mot SRHR ökar i Kenya liksom på så många andra ställen i världen. Anti-rättighetsrörelsen har fått in representanter i regeringen som påverkar politiken inifrån med förslag om nya lagar och riktlinjer. Inom kort kommer ett lagförslag läggas fram - Family Protection Bill - som bland annat kriminaliserar homosexualitet. Det är en lag liknande den som finns i Uganda idag och som även gör det olagligt att inte uppge de du känner till som är homosexuella.
– Här är det viktigt att vi stöttar våra partners i sitt påverkansarbete. Det kan till exempel göras genom att påverka den så kallade UPR-processen inom FN när Kenya ska granskas som land om ett par år. Vi arbetar också med svenska ambassaden för att se hur de kan ta sig an frågan, säger Ilot Muthaka.

Ett gäng glada personer poserar tillsammans med högerhänderna lyfta i en kampgest.
Hela gänget! Representanter från organisationerna KELIN, Queer Initiative, Zamara Foundation, CSA, KAZ Entertainment, SRHR Alliance, Feminist for Peace Rights and Justice Center och HIAS Kenya.

Sexquizz väckte engagemang

Mötet avslutades i en gemensam känsla av optimism. Deltagarna fick bilda olika lag över organisationsgränserna och tävla i en sexquizz, inspirerat av RFSU Göteborg. Det väckte engagemang, diskussioner och en hel del tävlingsanda. Partners vill gärna anordna quizz med sina egna medlemmar som en sexualupplysande insats.
– Vi kom alla från mötet starkare än vad vi var när vi kom dit. Vi brinner för livsviktiga frågor och vi är starka tillsammans, säger Carolina Poggio.

Text: Ulrika Hammar
Foto: Carolina Poggio

Se foton från våra nya partnerorganisationers verksamhet nedan:

En person i orange tröja håller föredrag för en grupp personer i en lokal.
SRHR Alliance sexualupplyser i ett så kallat informellt bosättningsområde i Nairobi, hårt drabbat av fattigdom, arbetslöshet och kriminalitet. Utöver dessa utmaningar är ungdomar i åldrarna 15 till 19 år extra sårbara på grund av de många fallen av tonårsgraviditet.
En kille står bakom en annan kille och håller händerna för hans ögon. En tjej står framför dem. De ser ut att hålla på med en lek.
Under SRHR Alliances särskilda SRHR-vecka för unga personer i Kariokor-området i Nairobi, varvades lektioner med lekar.
Fyra personer samlas kring en laptop som en femte person håller upp.
Några ungdomar skriver ihop budskap under SRHR Alliances workshop för sociala medier och digital påverkan.
En grupp kvinnor sitter på golvet i en cirkel. De har färgglada tyger och kuddar runt sig.
Unga feminister reflekterar och diskuterar under en workshop anordnad av Zamara Foundation.
Ett stort gäng kvinnor i likadana oranga kläder har ställt upp sig för ett gruppfoto. Dom skrattar och håller upp diplom.
Deltagarna i Zamara Foundations utbildning i intersektionellt feministiskt ledarskap har tagit examen.