Till sidans huvudinnehåll

Sexualundervisning åt unga

I Sverige har sexualundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955. Men i de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning ytterst begränsad.

Utbildning och upplysning

Sexualupplysning hjälper unga människor att bättre förstå sina kroppar, sina känslor och sin personliga integritet. Det ger dem förutsättningar att göra informerade val om sex och relationer, att motverka myter och missuppfattningar om sex. Det kan också förebygga trakasserier, sexuellt våld och diskriminering, utmana stereotyper och maskulinitetsnormer. Sexualundervisning stödjer unga att utvecklas och bidrar också till förändrade normer i samhället.

Stötta ungdomar i Ghana!

RFSU jobbar med flera organisationer över hela världen, bland annat med Youth Harvest Foundation i Ghana. YHFG är en ungdomsledd organisation i Bolgatanga som tillsammans med lokala aktörer och volontärer driver program som fokuserar på ungas rättigheter till sexualundervisning. Organisationen har växt sedan starten 2002 och har nu 20 heltidsanställda - tack vare engagemang från er! Och med mer medel kan vi påverka fler!

Bli medlem i RFSU

Ge en gåva

Läs om våra andra projekt: