Tryggare festivaler

I två år har vi samarbetat med Polisen, Länsstyrelserna och Svensk live för att minska antalet sexualbrott på festivaler och andra evenemang där många människor möts.

Sommaren 2016 pågick en intensiv debatt kring mäns övergrepp mot tjejer och kvinnor på musikfestivaler. Därför startade vi ett långsiktigt samarbete för att vända utvecklingen. Sexuella övergrepp förekommer ju överallt och på alla nivåer i samhället, men många blundar för problemen.
 
Vi vill göra festivaler, klubbar, konserter och andra evenemang till trygga och säkra platser där alla kan slappna av och ha kul. Tillsammans med de andra aktörerna har vi lyckats skapa normbrytande insatser. Samtidigt som tillgängligheten av poliser ökat på våra festivaler i landet visar studier att mörkertalet av sexualbrott minskat.
 

Trygga, säkra evenemang. Hur?

Vi har hittills föreläst och utbildat runt 2500 personer. Både festival- och klubbarrangörer, volontärer, anställda och unga runt om i landet. Vi har gjort det på utbildningsdagar, digitalt, i skolor, på konferenser och genom föredrag för både inrikesministern och justitieministern. På Sweden Live och i Almedalen.  Men också på festivaler där vi mött massor av besökare i korta och längre möten.
 
Under 2017 var vi på Bråvalla, Keep it Loud, Putte i Parken (Linköping) och Luleå hamnfestival. Där arbetade vi fram grunden till ett koncept som vi arbetade med 2018 under Way out West. Konceptet heter idag "Dare to care" och drivs av Svensk live med stöd från RFSU.
“Att engagera killar och män har varit en viktig pusselbit i detta arbete.”
Svensk Live

Pratar med festivalbesökarna

Vad är bra, ömsesidigt sex? Hur kan man kommunicera innan och under sex för att det ska kännas bra för alla inblandade? Hur gör man om man ser att någon går över någon annans gränser? Hur är man en aktiv åskådare? Det är frågor som våra volontärer har reflekterat över tillsammans med festivalbesökarna. Vi använder Brottsförebyggande rådets samverkansmodell, dvs samma modell som polisen använder.

Utbildar arrangörer och personal

Vi utbildar också personalen som jobbar på dessa evenemang, i ämnen som rör kommunikation, sexualitet, samspel men också lagstiftning och gränser. Gemensamt material och information samlas i en digital kunskapsbank för medlemmar i Svensk Live. Nu tar vi nästa steg inför nästa festivalsommar genom att utforma en ny utbildning som vi hoppas att ännu fler tar del av.
“Detta är att investera i ökad trygghet i hela samhället, inte bara på publika evenemang.”
Länsstyrelsen i Stockholm

Vill du?

Vi har också haft ett annat utåtriktat projekt, direkt kopplat till festivalsverige; ömsesidighetsprojektet Vill Du? Materialet har använts i hela Sverige men med särskilt fokus på Norrköpings skolor, finansierat av FKP Scorpio, en av Svensk Lives medlemmar. Vill du? är ett filmbaserat material som du hittar här. 
 

Dare to Care 2019

Brännbollsyran, Lollapalooza, Storsjöyran, Way Out West
och Eksjö Stadsfest medverkar i projektet Dare to Care under 2019.

“Festivalerna stöttas i att skapa en omtänksam publikkultur. Besökarna kommer att möta Dare to Care genom RFSU-utbildade volontärer som leder samtal om samspel, kommunikation och ömsesidighet i mötet mellan människor. De ger också konkreta tips för att tidigt kunna ingripa om man ser någon som inte verkar respektera andras gränser.”
Pelle Ullholm, Sexualupplysare, RFSU

Läs mer på Svensk Live:s hemsida

Om Svensk Live

Svensk Live är en ideell organisation som samlar de svenska livemusikarrangörerna och har drygt 200 medlemmar bestående av festivaler, klubbar, föreningar, nöjesparker, arenor och andra konsertarrangörer. Mer info om Svensk Live på www.svensklive.se)