Barnvagnsmarschen

Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid. 9 av 10 dödsfall går att förhindra med politisk vilja och resurser. Ju fler vi är, desto hårdare kan vi trycka på att kvinnors liv ska respekteras. Därför är du viktig!

Kom med i vår folkrörelse! 

Varje år hålls Barnvagnsmarschen mot mödradödlighet över hela Sverige. Du kan arrangera en egen marsch och bli ambassadör för frågan på din ort. Vi hjälper dig med allt du behöver för att komma igång. Eller så kan du ansluta till en marsch där du bor!

2018 visade människor på 49 orter i hela Sverige sitt stöd för kampen mot mödradödligheten. Media uppmärksammade Barnvagnsmarschen med 270 inslag 2017 och hjälpte oss därmed att sätta ljus på en viktig men osynlig utvecklingsfråga. Läs mer om Barnvagnsmarschen 2018 här.

Nästa marsch hålls 2019. Följ oss gärna på vår Facebooksida för senaste information.

 
800 dödsfall per dag

Varje dag dör fler än 800 kvinnor i världen på grund av att de blivit gravida. Orsakerna är bland annat bristande tillgång till preventivmedel, säkra aborter, sexualupplysning och mödravård. När mödradödligheten sjunker hjälper det hela samhällen att lyfta sig ur fattigdom, eftersom dessa två är starkt sammankopplade. 

Går det verkligen att förändra något?

Ja! Under 2015 uppskattades 303 000 kvinnor världen över dö i mödradödlighet.

Trots det höga antalet är det en global minskning med över 40 procent sedan 1990.  I Bangladesh minskades mödradödligheten med 70 procent mellan år 1990 och 2015. Detta var möjligt genom bland annat bättre mödravård och stärkande av kvinnors rättigheter.

Förändringar är möjliga när människor står upp för varandras rättigheter. Ditt deltagande på barnvagnsmarschen är därför viktigt. 

Läs mer om barnvagnsmarschen och om vårt arbete mot mödradödlighet här.  

 


Men resten av året då? 

RFSU arbetar hela året i kampen mot mödradödligheten. Så när du blir medlem, skänker en slant eller på annat sätt stödjer RFSU:s arbete är du med och påverkar världen. Med ditt engagemang är vi fler som kan sätta press på politiker. Din insats gör skillnad!