Till sidans huvudinnehåll
Collage med olika symboler: kvinnotecken, en kondom, pratbubblor, en spiral och en jordglob

Vecka SEX 2022

Alla unga behöver kunskaper om kroppen, sex och relationer. Under Vecka SEX lyfter RFSU sexualundervisningen och alla som gör den möjlig! Här finns föreläsningarna från Vecka SEX 2022.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Vad är egentligen nytt i de nya läroplanerna för sexualundervisningen? 

Sex- och samlevnad döps om till Sexualitet, samtycke och relationer. Porr och hedersvåld får också plats som särskilda fokusområden. Men vad innebär allt detta i praktiken för skolans sexualundervisning?

Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU, reder ut det i ett samtal med skolminister Lina Axelsson Kihlblom, Ingrid Essegård på Skolverket, och skolforskare Karin Gunnarsson. Moderator Sonja Ghaderi, RFSU.

I det här seminariet möter RFSU skolminister Lina Axelsson Kihlblom, Ingrid Essegård på Skolverket, och skolforskare Karin Gunnarsson för att diskutera vad som de nya skrivningarna i läroplanen faktiskt innebär för sexualundervisningen.

Se samtalet på UR Play: Vad är egentligen nytt med nya läroplanen?

Rektor, är du redo för det nya ansvaret?

I de nya läroplanerna får rektorerna ett större ansvar för undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Det har också blivit ett nytt, eget kunskapsmål för skolan. Hur kan man göra för att alla elever på skolan ska få en likvärdig utbildning?

Gabriella Haramaty från Pedagogisk inspiration, Malmö stad, berättar hur de arbetar för att stödja skolornas kvalitetsarbete och Hans Olsson från RFSU presenterar resultaten från rapporten "Sexualundervisning utan mål", baserad på enkätsvar från 255 rektorer.

I det här seminariet möter vi Gabriella Haramaty från Pedagogisk inspiration, Malmö stad, som berättar hur de arbetar för att stödja skolornas kvalitetsarbete. RFSU:s egen Hans Olsson presenterar också resultaten från rapporten "Sexualundervisning utan mål", baserad på enkätsvar från 255 rektorer.

 

Sexualundervisningen i särskola: samtycke, självbestämmande och sexualitet

Alla unga behöver faktabaserad och lustfylld sexualundervisning. Men hur görs detta på bästa sätt för unga med intellektuell funktionsnedsättning? Hur mycket av undervisningen behöver anpassas, och på vilket sätt? Hur stärker vi de ungas självbestämmande samtidigt som vi vägleder och utbildar?

På detta digitala panelsamtal medverkar en sexualupplysare, en lärare med lång erfarenhet av arbete på särskola och aktiva inom funktionsrättsrörelsen.

På detta digitala panelsamtal medverkar en sexualupplysare, en lärare med lång erfarenhet av arbete på särskola och aktiva inom funktionsrättsrörelsen.


Pirriga timmen: så kan du prata känslor, kropp och samtycke på mellanstadiet

Tidningen Wow! tog låg- och mellanstadievärlden med storm. Nu följer RFSU upp med Wow-podden! Hur kan du använda den i din undervisning, och vad vill barnen själva prata om när det kommer till känslor, kroppen och relationer?

Poddproducent Rasmus Malm, RFSU:s sakkunnig sexualundervisning Hans Olsson, lärare Jessica Jansson och Eira som går i årskurs 5 medverkar i ett samtal lett av sexualupplysare Jonas Lemon.

Tidningen Wow! tog låg- och mellanstadievärlden med storm. Nu följer RFSU upp med Wow-podden! Hur kan du använda den i din undervisning, och vad vill barnen själva prata om när det kommer till känslor, kroppen och relationer?

Se samtalet på UR Play: Pirriga timmen

Sexigt med samtycke: sexualundervisning som handlar om mer än risker

Samspel, ömsesidighet, ja- och nej-signaler. Det finns många olika sätt att prata med unga om sex, kommunikation och gränser. Hur gör man det på ett sätt som når fram? Hur kan du som lärare jobba våldspreventivt genom att stärka det positiva? Och hur skapar man bästa förutsättningar för en diskussion om samtycke i klassrummet?

Under denna föreläsning presenterar sexualupplysare Pelle Ullhom dessutom två nya filmer i RFSU:s populära material Vill du?

Samspel, ömsesidighet, ja- och nej-signaler. Det finns många olika sätt att prata med unga om sex, kommunikation och gränser. Hur gör man det på ett sätt som når fram? Hur kan du som lärare jobba våldspreventivt genom att stärka det positiva? Och hur skapar man bästa förutsättningar för en diskussion om samtycke i klassrummet?

Se samtalet på UR Play: Sexigt med samtycke

Sexualupplysningsbuffé med RFSU Stockholm

Hur pratar man med sina elever om sex? På denna digitala workshop får du praktiska tips från RFSU Stockholms sexualupplysare. Vi dukar upp en sexualupplysningsbuffé för lärare där vi bjuder på smakprov på metoder som behandlar samtycke, njutning, säkrare sex och porr. Dessutom får du som lärare stöd i hur du kan använda metoderna i din undervisning. Merparten av denna workshop befinner sig deltagarna i mindre samtalsrum, som alla leds av en sexualupplysare från RFSU Stockholm.

Denna workshop riktar sig till lärare i Stockholmsområdet och det finns ett begränsat antal platser. Den äger rum digitalt på Zoom och länk skickas ut till de som fått plats.

Hur kan skolan arbeta mot hedersrelaterat förtryck och våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område som lyfts särskilt i de nya läroplanerna. Vad efterfrågar unga som lever i en hederskontext när det kommer till sexualundervisningen? Hur kan du som lärare jobba för att förebygga hedersvåld? Och vilken skillnad kommer de nya skrivingar i läroplanen göra för den som blir utsatt?

Sexualupplysare Sonja Ghaderi leder ett samtal med Lisa Blom, elevhälsochef på Gränbyskolan i Uppsala, Poya Ashna, kurator och föreläsare på Origo, och Susanne Tidestrand, samordnare våldsprevention på Stockholms stad. 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område som lyfts särskilt i de nya läroplanerna. Vad efterfrågar unga som lever i en hederskontext när det kommer till sexualundervisningen? Hur kan du som lärare jobba för att förebygga hedersvåld? Och vilken skillnad kommer de nya skrivingar i läroplanen göra för den som blir utsatt?

Se samtalet på UR Play: Hur kan skolan jobba mot hedersrelaterat våld och förtryck?

Hej! Jag undrar en grej! Mellanstadiebarns frågor om kropp och sexualitet

I många år har Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU, medverkat i radioprogrammet 1000 modiga frågor där han bemöter mellanstadiebarns funderingar kring kroppen och sexualiteten. Vad kan vi lära oss när vi lyssnar på barnens egna frågor? Hur går det ihop med vuxenvärldens oro? Och hur kan man främja ett positivt förhållningssätt till sexualiteten redan vid mellanstadiet?

I det här samtalet får Hans Olsson sällskap av två av RFSU:s sexualupplysare, Sonja Ghaderi och Jonas Lemon.

I många år har Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU, medverkat i radioprogrammet 1000 modiga frågor där han bemöter mellanstadiebarns funderingar kring kroppen och sexualiteten. Vad kan vi lära oss när vi lyssnar på barnens egna frågor? Hur går det ihop med vuxenvärldens oro? Och hur kan man främja ett positivt förhållningssätt till sexualiteten redan vid mellanstadiet?

Se samtalet på UR Play: Mellanstadiebarns frågor om kropp och sexualitet