Till sidans huvudinnehåll
Collage med olika symboler: kvinnotecken, en kondom, pratbubblor, en spiral och en jordglob

Vecka SEX program 2021

Under Vecka SEX håller vi i digitala föreläsningar och delar med oss av våra bästa tips om hur man pratar om kroppen, sex och relationer med unga. Här kommer vi att lägga ut en ny filmad föreläsning varje dag under kampanjveckan. Inspelningarna kommer såklart att gå att se även i efterhand.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

 

Måndag 8 februari

Ungt sex - Vad vet vi egentligen om ungas sexualitet och sexuella hälsa?

Vad vet vi om ungas sexuella hälsa och hur nöjda är de med sitt sexliv? Folkhälsomyndigheten presenterar resultaten av sina stora sexvanestudier och med hjälp av aktuell forskning reder vi ut vad vi egentligen vet och inte vet om unga och sex. Efter föreläsningen blir det panelsamtal med Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer och RFSL Ungdom.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Anna Chu-Chu Schindele, utredare på  Folkhälsomyndigheten. Kerstin Isaxon, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Jona Mörn, ordförande för Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer. Erik Radix från RFSL ungdom.

Läs mer och attenda Facebook-eventet för att inte missa några uppdateringar

Wow! - Så här kan kan man prata sexualitet och relationer med barn i låg- och mellanstadiet

Pirrigt, pinsamt, läskigt, nyfiket och roligt. Det är ord som elever på låg- mellanstadiet brukar använda när de beskriver hur det är prata om sexualiet och relationer i skolan. Utifrån RFSU:s tidning Wow! föreläser vi om förhållningssätt och presenterar övningar för att göra undervisningen målgruppsanpassad, inkluderande och inspirerande.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på låg- och mellanstadiet.

Medverkande: Jonas Lemon, projektledare för sexualupplysning på RFSU.

Läs mer och attenda Facebook-eventet för att inte missa några uppdateringar

Tisdag 9 februari

Vad undrar barn och unga?

Vilka frågor, funderingar, önskningar och problem har de unga på landets ungdomsmottagningar när det kommer till kroppen, relationer och sex idag? Och hur vanligt är det med vulvasmärtor och berättelser om “hårt sex”? Vilka frågor har killar? Vilka frågor finns men ställs sällan? Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar ger en aktuell bild av ungas undringar och sexuella hälsa.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på grundskolan eller gymnasiet.

Medverkande: Jessica Sunesson, barnmorska och ordförande i FSUM (Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar). Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. Fox Foxhage, sexolog som svarar på barns frågor i tidningen KP. Rasmus Degerskär sjuksköterska med inriktning på sexuell hälsa.

Läs mer och attenda Facebook-eventet för att inte missa några uppdateringar

Så pratar du sex och relationer med unga nyanlända

Hur gör vi den bästa sexualundervisningen för unga nyanlända elever? Vilka frågor är vanligast och hur får vi alla elever att känna sig inkluderade, sedda och bekväma? En föreläsning om unga nyanländas sexuella hälsa och metoder för att hålla i sexualundervisning på lättare svenska.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig i första hand till dig som möter unga nyanlända på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Kerstin Isaxon, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU.

Läs mer och attenda Facebook-eventet för att inte missa några uppdateringar

Onsdag 10 februari

Hur kan vi förstå unga och porr? (OBS inställd pga sjukdom.)

Hur mycket tittar unga på porr och hur påverkas de av sitt porrtittande? Vad säger egentligen forskningen om porrens påverkan? Och hur kan vi prata med unga om porr? En föreläsning om unga och porr utifrån ett sexualundervisningsperspektiv.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Kalle Röcklinger, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU.

Vi återkommer med denna föreläsning senare under våren.

Torsdag 11 februari

Sexualundervisning bortom kondomer och klamydia – Hur kan vi prata positivt om sex med barn och unga?

Hur pratar man på ett sätt som stöttar eleverna och ger en positiv bild av sex och relationer? Hur kan man göra eleverna delaktiga i sexualundervisningen så att de verkligen får svar på sina frågor? Och hur undviker vi att utgå från vuxnas syn på vad unga behöver veta? En föreläsning om sexualundervsining som främjar elevernas hälsa och välbefinnande.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på grundskolan eller gymnasiet.

Medverkande: Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning på RFSU. Linda Leveau, metodutvecklare för sexualundervisning, tidigare jobbat på bland annat Skånes kommuner och Malmö stad.

Läs mer och attenda Facebook-eventet för att inte missa några uppdateringar

Så pratar du sex och relationer på teckenspråk

Hur kan du som lärare hålla i sexualundervisning för döva och hörselskadade elever? Vilka metoder kan man använda och hur gör man i praktiken? En föreläsning om hur du som lärare kan hålla i sexualundervisning på teckenspråk.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Malin Kvitvær, projektledare RFSU Stockholm.

Läs mer och attenda Facebook-eventet för att inte missa några uppdateringar

Fredag 12 februari

Så kan sexualundervisning förebygga våld

Hur kan sexualundervisningen bidra till våldsprevention? Utifrån metodmaterialet “Vill du” pratar vi sex, kommunikation och gränser och hur ett främjande perspektiv i sexualundervisningen kan hjälpa till att förebygga våld.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualuplysning på RFSU.

Läs mer och attenda Facebook-eventet för att inte missa några uppdateringar

Sexualundervisning för alla – så inkluderar du hbtq-perspektiv i sexualundervisningen

När man frågar elever om vad de saknar i sin sexualundervisning säger de ofta att de vill prata mer om hbtq-frågor. Men hur gör man det på bästa sätt? En föreläsning om hur du som lärare bättre kan inkludera hbtq i undervisningen - genom både metoder, kunskap och perspektiv.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som möter elever på högstadiet eller gymnasiet.

Medverkande: Jessica Djäken, projektledare på RFSU Stockholm. Christoffer Strokirk, lärare och sexualupplysare RFSU Stockholm.

Läs mer och attenda Facebook-eventet för att inte missa några uppdateringar