Internationella enheten

Vill du mejla till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Enhetschef: Annika Malmborg
Chef internationella enheten

Anastasia Lundqvist
International program manager
Landansvarig Georgien och Bolivia. Ansvar för praktikantfrågor.

Anna Rambe
International program manager
Landansvarig Kambodja och Bangladesh

Christine Gave
International program manager
Landansvarig Kambodja, Bangladesh, Uganda

Ebba von Schilcher Persson
Administrativ assistent
Bistår inför och under internationella studiebesök, kurser och konferenser. Arkviansvarig.

Emilia Goland
International program manager
Landansvarig Ghana och Kenya

Eva Jacobson 
International program manager
Ansvarig för det regionala abortinitiativet i Latinamerika.

Ivan Prudencio
International program manager
Landansvarig för Bolivia och det regionala abortinitiativet i Latinamerika

Jonas Tillberg
International program manager
Landansvar för Georgien.

Julia Schalk
Biträdande enhetschef
Ansvarig för svensk biståndspolitik och internationellt utvecklingssamarbete gällande sexuell och reproduktiv hälsa och biståndsanalys.

Kristina Lod Castell
Sexualpolitiskt sakkunnig

Wilson De los Reyes Aragon
Sexualpolitiskt sakkunnig/MR-jurist
Ansvarig för svensk biståndspolitik och internationellt utvecklingssamarbete gällande sexuell och och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Åsa Eriksson
Internationell programhandläggare/processledare planering och uppföljning.