Till sidans huvudinnehåll

Kommunikationsenheten

Enheten för kommunikation ansvarar för förbundskansliets övergripande interna och externa kommunikation.

Vill du mejla till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Kommunikationsenheten

Enhetschef: Carl Osvald

Kommunikationschef
Övergripande ansvar för kommunikation och varumärke

Carolina Hemlin

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Produktion och utveckling av tidningen Ottar och ottar.se

Clara Bergström

Digital kommunikatör. Ansvarig för RFSU.se. Projektledare RFSU:s valprojekt 2022

Emma Güntner

Projektledare Barnvagnsmarschen

Emma Holmer

Bibliotikarie

Eva Fallström

Grafisk kommunikatör. Trycksaksproduktion

Frida Zellinger

Digital kommunikatör. Ansvarig för sociala medier

Camila Mahzouni Antilef

Content Creator

Ida Måwe

Chefredaktör Ottar

Krister Nyman

Insamlingsansvarig
Extern finansiering och strategiska samarbeten

Linda Gester

Webmaster

Matilda Ström

Pressansvarig
Pressjour på 072 599 21 72

Ulrika Hammar

Internkommunikatör/intranätredaktör
Ansvarig för utveckling och administration i frågor som rör intern- och medlemskommunikation