Till sidans huvudinnehåll

Ledningsgruppen

Vill du mejla till någon i ledningsgruppen använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Ledningsgruppen

Ingela Holmertz

Generalsekreterare

Annika Malmborg

Internationell chef

Raul Cordenillo

Biträdande internationell chef

Carl Osvald

Kommunikationschef

Maria Bergström

Nationell chef

Hedvig Nathorst-Böös

Biträdande nationell chef

Catharina Lundgren Idh

Verksamhetschef RFSU-kliniken

Tobias Hallerby

CFO

Hala Mohammed

Chef Engagemang och samverkan