Till sidans huvudinnehåll

"Vi har verkligen fått hjälp av terapin"

Stina är rädd för att bli övergiven och Nils för att bli kontrollerad. Hon slutar att lita på honom och han känner sig instängd. Efter några samtal hos RFSU:s nyöppnade familjerådgivning förstår de varandra bättre.

När Stina, 30, och Nils, 32, inledde sin relation för några år sedan var den helt öppen. De definierade sig som polyamorösa och det kändes självklart att kunna bilda relationer och ha sex även med andra. Men sedan hände något. Stina var utsatt för påfrestande trakasserier från en kollega samtidigt som hon drabbades av utmattningssyndrom. Nils märkte att Stina inte längre litade på honom på samma sätt som tidigare. Det ledde till att han kände sig övervakad och instängd.
– Jag kände att vi behövde hjälp för att förstå vad som hänt. Både för Stinas skull och för att underlätta den öppna livsstil jag vet att jag behöver.
I samma veva fick Nils reda på att RFSU just öppnat familjerådgivning. Han tog kontakt och de fick träffa en av terapeuterna ganska omgående.

Alla RFSU:s psykoterapeuter har sexologisk spetskompetens. Men samtalet behöver inte beröra sex.

RFSU står för fördomsfrihet

Eva Marie Sundberg är chef för RFSU-kliniken. Hon berättar att många av de personer som årligen besöker kliniken beskriver svårigheter i nära relationer.
– RFSU har länge uppmärksammat att det finns stora brister i förmåga och kunskap inom vården när det kommer till de psykologiska aspekterna av den sexuella hälsan. Det finns anledning att tro att familjerådgivningsområdet har utvecklingspotential. Och det är här vi kommer in i bilden, säger hon.
Vid årsskiftet rekryterades de tre terapeuterna Carlos Guevara, Ingela Löwenthal och Annika Kalén. De har alla många års erfarenhet som psykoterapeuter med sexologisk inriktning. Men något skiljer sig från deras tidigare arbetsplatser.
– Jag tror att namnet RFSU gör att klienterna vågar ta upp både normbrytande relationer och sexuella problem tidigare i samtalet här än i andra vårdkontakter, säger Annika.
– Ja, RFSU står för fördomsfrihet, öppenhet och kunskap, säger Ingela.

Fakta om RFSU:s familjerådgivning

Alla RFSU:s psykoterapeuter har sexologisk spetskompetens.

RFSU:s familjerådgivning tar emot alla former av familjer och det går bra att komma fler än två personer.

Ett samtalstillfälle är 90 minuter långt och kostar 450 kronor per tillfälle. 

Standard är fem samtalstillfällen, men det går att få upp till 10.

Bristande lust är ett vanligt problem bland patienterna. Det kan handla om män i 30-årsåldern som känner prestationskrav eller om kvinnor som levt med långvarig smärtproblematik. Det kan också handla om par som levt tillsammans i 20 år där lusten till den trygga partnern helt har försvunnit.
– Det finns en tendens att relationer ska ”fixas” genom agerande. Här skapar vi utrymme för reflektion. Det unika för människan är att vi relaterar och kommunicerar, att vi har tankar och drömmar. Detta behöver vi avsätta tid åt, säger Ingela.

Vid uppstarten gick de tre terapeuterna runt till lokala vårdcentraler för att marknadsföra RFSU:s nya familjerådgivning.

"Vi har verkligen fått hjälp av terapin"

Stina och Nils har precis avslutat fem samtalstillfällen och känner sig ganska färdiga för den här gången. Kanske tar de kontakt igen om behovet dyker upp.
– Vi har verkligen fått hjälp. Jag tror att om vi skulle gått till en annan terapeut skulle vårt sätt att leva blivit ifrågasatt. Här behöver vi inte förklara vad det innebär att leva polyamoröst, säger Stina.
Nu har de landat i en överenskommelse i hur relationen ska se ut. De har kunnat mötas så att det känns bra för båda. Stina känner sig tryggare och Nils känner sig mindre instängd.
– Vi har fått hjälp med att koka ner det till att Stina är rädd för att bli övergiven och jag är rädd för att bli kontrollerad. Vi har lärt oss att detta beror på saker som hänt oss tidigare i livet. Det skapar större förståelse oss emellan och gör att vi vill hjälpa varandra i stället för att motverka varandra, säger Nils.

“Jag har aldrig träffat någon som kommit hit i onödan.”
Ingela Löwenthal, psykoterapeut

Det är viktigt att söka hjälp i tid, men alla par behöver inte gå i terapi, enligt Ingela och Annika. Alla par har problem och konflikter, men många löser dem själva. Det är först när ni inte kan hitta en lösning som ni ska söka hjälp.
– Å andra sidan har jag aldrig träffat ett par som kommit hit i onödan, säger Ingela.

Text: Ulrika Hammar