Kliniska kurser och handledning

RFSU-kliniken sysslar inte bara med vård utan också med utbildning. Vi har flera kurser som innefattar såväl sexualrådgivning som sexualmedicin.

I över 20 år har RFSU, tillsammans med högskolor, anordnat utbildningar i klinisk sexologi för att möta det behov som finns hos yrkesverksamma. 

Handledning och konsultation

RFSU-kliniken erbjuder handledning och konsultation till andra verksamheter, såväl medicinska som psykoterapeutiska.

Den handledning och konsultation RFSU-kliniken ger är riktad till rådgivare och psykoterapeuter som i sitt arbete möter sexuell problematik. Handledningen/konsultationen syftar till att utveckla kompetenser hos behandlaren.

Klinik + upplysning= sant

RFSU-kliniken är en egen enhet men vi samarbetar dagligen med RFSU:s övriga utbildningsverksamhet och bidrar med kunskap.

Kliniken ger även metodkurser och seminarier som riktar sig till sex- och samlevnadsmottagningar, ungdomsmottagningar, psykiatriska mottagningar, familjerådgivningsbyråer, kriminalvården, invandrar- och handikapporganisationer samt högskolor och universitet.