Till sidans huvudinnehåll

Handledning och konsultation

RFSU erbjuder handledning och konsultation för yrkesverksamma med fokus på sexualitet, relationer och sexuell hälsa.

Vid frågor eller för mer information? Kontakta gärna RFSU-kliniken på 08-692 07 84 eller mejla kliniken@rfsu.se

Handledning

RFSU erbjuder handledning för yrkesverksamma som har som mål att stödja och utveckla det professionella förhållningssättet. Alla som arbetar inom människovårdande yrken kan behöva handledning för att fortsätta utvecklas. Att tillsammans med handledaren reflektera över styrkor och kompetenser gör att professionaliteten ökar. Handledning kan bedrivas både i grupp och individuellt kring enskilda frågor eller som ett led i kompetensutveckling över en längre tid.

På RFSU arbetar legitimerade psykoterapeuter med sexologisk kompetens. De som är handledare har, förutom den långa utbildning som krävs för att få sin legitimation, även en tvåårig vidareutbildning inom handledningsmetodik.

Konsultation

RFSU erbjuder också konsultation i enskilda frågor, ärenden eller metoder inom sexologi och sexuell hälsa. En konsultation med personal från RFSU kan ge nya perspektiv på frågor och svårigheter du som yrkesverksam har inom ämnet sexologi och sexuell hälsa. 

På RFSU arbetar legitimerade psykoterapeuter, auktoriserade sexologer, legitimerade barnmorskor och sakkunniga i sexualupplysning med konsultation.