Till sidans huvudinnehåll

Högskoleutbildning

RFSU har i över 20 år, tillsammans med högskolor, anordnat utbildningar i klinisk sexologi för att möta det behov som finns hos yrkesverksamma. Med start 2019 kommer RFSU att erbjuda högskoleutbildning inom Andrologi (7,5 hp) och Klinisk sexologi (15 hp).

Båda kurserna är en uppdragsutbildning och riktar sig till er som är kliniskt verksamma och som vill ha djupare kunskap inom området sexologi.

Utbildningarna sker i samarbete med Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier, vid Malmö universitet. Kurserna ges som uppdragsutbildning. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå och ska bekostas av arbetsgivaren eller annan juridisk person. Kostnaden är 17 000 kr per deltagare och per termin. Utbildningen kommer att hållas i RFSU-klinikens lokaler i Stockholm. Mer information om kursen i andrologi respektive klinisk sexologi finns på Malmö Universitets hemsida.

Andrologi 7,5 hp - Klinisk sexologi om mannen och hans sexualiteter

Utbildningsinformation - Andrologi

Kursstart: VT-19 och pågår under en termin

Nivå: Kursen riktar sig till alla yrkesgrupper som möter cis män och transpersoner med frågor om sitt kön och sin sexualitet. 

Studietakt: 25 %
Undervisningstid: Torsdag och fredag en gång i månaden. Totalt åtta föreläsningsdagar under en termin.

Plats: RFSU-kliniken, Medborgarplatsen 3

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet andrologi - klinisk sexologi om den biologiska mannen och dennes sexualitet. Kursen inkluderar ett trans- och intersexperspektiv. I kursen tar vi bland annat upp basal andrologi, sexualfysiologi och metodik.

I kursen tar vi bland annat upp basal andrologi, sexualfysiologi, sexologi och metodik. 

Klinisk sexologi, 15 hp

Utbildningsinformation- Klinisk sexologi

Kursstart: VT-19 och pågår över två terminer

Nivå: Alla yrkesgrupper som möter människor med med frågor om sitt kön, sin sexualitet och eventuella sexuella problem.    

Studietakt: 25 %
Undervisningstid: 
Torsdag och fredag en gång i månaden. Totalt 16 föreläsningar under två terminer.

Plats: RFSU-kliniken, Medborgarplatsen 3

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet klinisk sexologi och presenterar biologiska/medicinska, psykologiska, relationella och sociokulturella perspektiv på sexuell hälsa och ohälsa.

Kursen innehåller en utförlig genomgång av det aktuella kunskapsläget kring sexuella problem och svårigheter. Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet och ska hjälpa deltagarna att initiera och vidareutveckla metoder för att möta, och arbeta med, sexuella frågor och problem. Teoretiska och praktiska modeller för rådgivning, bedömning och behandling kommer att presenteras. Kursen syftar även till att visa variationer på sexualiteten och sexuell funktion, mellan människor och under olika faser i livet. 

Har du en akademisk utbildning på minst 180 hp kan du efter den här utbildningen ansöka om att bli diplomerad sexualupplysare hos Svensk förening för sexologi.