Högskoleutbildning

RFSU har i över 20 år, tillsammans med högskolor, anordnat utbildningar i klinisk sexologi för att möta det behov som finns hos yrkesverksamma. Med start vårterminen 2019 kommer RFSU att erbjuda högskoleutbildning inom Andrologi (7,5 hp) och Klinisk sexologi (15 hp).

Båda kurserna är en uppdragsutbildning och riktar sig till er som är kliniskt verksamma och som vill ha djupare kunskap inom området sexologi.

Ni är välkomna att lämna en icke bindande intresseanmälan redan nu så hör vi av oss när det är möjligt att söka kursen.

Kontakta RFSU-kliniken på 08-6920784 eller kliniken@rfsu.se för intresseanmälan eller vid frågor. 

Andrologi 7,5 hp - Klinisk sexologi om mannen och hans sexualiteter

Utbildningsinformation - Andrologi

Kursstart: VT-19 och pågår under en termin

Nivå: Kursen riktar sig till alla yrkesgrupper som möter cis män och transpersoner med frågor om sitt kön och sin sexualitet. 

Studietakt: 25 %
Undervisningstid: 1 gång i veckan

Plats: RFSU-kliniken, Medborgarplatsen 3

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet andrologi - klinisk sexologi om den biologiska mannen och dennes sexualitet. Kursen inkluderar ett trans- och intersexperspektiv.

I kursen tar vi bland annat upp basal andrologi, sexualfysiologi, sexologi och metodik. 

Klinisk sexologi, 15 hp

Utbildningsinformation- Klinisk sexologi

Kursstart: VT-19 och pågår över två terminer

Nivå: Alla yrkesgrupper som möter människor med med frågor om sitt kön, sin sexualitet och eventuella sexuella problem.    

Studietakt: 25 %
Undervisningstid: 
1 gång i veckan

Plats: RFSU-kliniken, Medborgarplatsen 3

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet klinisk sexologi och presenterar biologiska/medicinska, psykologiska, relationella och sociokulturella perspektiv på sexuell hälsa och ohälsa.

Kursen innehåller en utförlig genomgång av det aktuella kunskapsläget kring sexuella problem och svårigheter. Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet och ska hjälpa deltagarna att initiera och vidareutveckla metoder för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem. Teoretiska och praktiska modeller för rådgivning, bedömning och behandling kommer att presenteras. Kursen syftar även till att visa variationer på sexualiteten och sexuell funktion, mellan människor och under olika faser i livet. 

Har du en akademisk utbildning på minst 180 hp kan du efter den här utbildningen ansöka om att bli diplomerad sexualupplysare hos Svensk förening för sexologi.